dissabte, 20 de març de 2010

AM- “Es Pont de Inca”
Recentment, a Palma, en un procés de renovació d'una llicència (no té més importància quina), escrigueren a la meva fitxa “Es Pont de Inca”. Quan vaig veure el desbarat, lògicament, vaig remugar i vaig demanar, això sí, amb educació i cortesia, que apostrofassin “de Inca” perquè fa lleig veure les coses escrites d'aquesta manera. Idò bé, la primera reacció de l'al·loteta que em va atendre fou al·lucinant: em va dir que no tenia importància, ja que l'adreça no sortiria al meu carnet, és a dir, que només era una dada interna per enviar-me cartes, avisos i coses per l'estil. Evidentment em va sorprendre que no donàs cap importància a escriure els topònims de qualsevol manera. De fet, també vaig veure que escrivia sistemàticament “escalera”, “primero”, “segundo”, etc, però per aquest altre costat vaig comprovar que tenia la batalla perduda. En un segon intent per corregir l'apòstrof em va donar l'excusa que l'ordinador oferia el llistat de topònims automàticament i que no era cosa seva si no estaven ben escrits. Au! Ja t'arreglaràs! Vaig fer una ullada al monitor i em vaig adonar que aquesta darrera afirmació era una mentida per fer-me callar ja que, si bé tenia unes caselles per emplenar, no en tenia cap amb desplegables per col·locar-hi dades preelaborades. Al tercer intent, em va dir que m'ho canviaria, però que hauria d'esperar. Aleshores, i sense cap remordiment, va fer passar altres persones davant meu. Era el càstig per haver reclamat la dignitat de l'apòstrof. I a la fi, va sortir novament de la impressora una documentació amb l'apòstrof ben posat. I aquesta història tan curiosa, com he dit abans, em va passar a Palma, amb una al·lota que, tot i que sempre parlava en castellà, m'entenia sense problemes. Anys i anys de normalització lingüística a les escoles, a les institucions, a la sanitat pública i al final, on som? Sempre allà mateix!

Josep Antoni Calvo i Femenies

AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, informació de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí

dimarts, 9 de març de 2010

AM- La ruptura d'una canonada omple d'aigua la carretera d'IncaEl passat dissabte, dia 6 de març, rebentà una canonada a l'altura des Pont d'Inca Nou, concretament al primer accés sortint des Pont d'Inca per entrar a la urbanització des Pont d'Inca Nou (carrer de Montcaire). Al llarg del dematí va brollar aigua que circulà per l'av. Antoni Maura com si fos un torrent. Tot i que aturaren la tudadissa d'aigua, els tècnics responsables d'arreglar aquest problema feren feina al llarg de tot el dia al primer accés des Pont d'Inca Nou. S'hagué de tallar, en part, la circulació dels vehicles per aquell accés.
JACF
AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, informació de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí