dissabte, 31 d’octubre de 2009

SM-02 L'essència de Marratxinet segons Celeste González Troche

Les coses no sempre surten segons un les ha previst. La idea d'encalçar aquesta essència marratxinera, que hauria començat amb el nom de 'Tot Marratxí' és de fa 10 o 12 anys. En aquell moment, quan vaig planejar l'enquesta i els seus diferents apartats, vaig fer unes proves inicials. En concret vaig passar l'enquesta al meu pare, Guillem Massot i Capó, i a la madona de can Calet de Pòrtol, Antònia Bestard i Ramis, ambdós bons coneixedors del poble i les seves interioritats i avui en dia, malauradament, ja traspassats.

La idea, com tantes altres, va quedar aparcada fins a millor moment, que sembla que arribà aquest passat estiu. I en una primera ronda començada amb Pere Calet anàrem a Marratxinet -no podia ésser d'altra manera, com a bressol de la comunitat marratxinera- i passàrem l'enquesta a Jaume Ramis -l'única persona que queda que hagi nascut i encara visqui al petit nucli- i a la seva esposa, Celeste González Troche, que encara que sigui de l'Uruguai -concretament de Paso de los Toros, on va néixer el dia dels Innocents de 1938- es va establir a Marratxinet l'any 1964, i es considera una marratxinera més.

Coincidint amb l'inici de les enquestes vaig aprofitar per dur-ho al programa de ràdio. Amb el company Miquel Bosch parlàrem de l'essència de Marratxí durant el darrer programa del mes de juliol, abans d'iniciar les vacances de l'agost.
Però les eixides amb Pere Calet varen anar a menys i el projecte tornà quedar en compàs d'espera, fins que ara em vaig decidir a recuperar el projecte i intentar dur-lo endavant d'una vegada.

D'aquí que, cronològicament, hauríem d'haver començat amb aquells dos antecedents, que avui ja podem qualificar com a històrics, més que res per irrepetibles, i les dues enquestes inicials de Marratxinet. Però cal comptar amb el factor ordre, no sempre al dia entremig de la paperassa arreplegada. Hom no troba sempre les coses quan les cerca o les necessita, vet ací.

Simplement per això vàrem començar la sèrie SM amb sa Cabaneta, de mà de Ramon Oliver i avui -després de la feliç trobada del material referit a Celeste (foto 1) - podem oferir la seva tria particular referida a Marratxinet i també a la resta de Marratxí. Ja està clar que, a mesura que pugui localitzar les enquestes que falten, les inclouré a la secció.
Només cal afegir que Celeste González Troche és una persona dinàmica, culta, interessada per diverses branques del saber i per tot el que suposi cultura de la nostra terra. Ah, i molt interessada per la gastronomia i les arts culinàries.


Elements destacables i emblemàtics de Marratxinet:
- L'arquitectura de les cases, de caràcter popular (foto 2)
- Sa Font (foto 3)
- Can Magdalè (foto 4)

Personatges destacables o representatius de Marratxinet
- Joan Terrassa, pintor i catedràtic jubilat
- Carlota, baronesa Münchhausen
- Antoni Canyelles Rigo, de sa Font, glosador

Gloses, cançons o música relacionades amb Marratxinet
- El glosat de Marratxí, la relació de malnoms contada per Pereta Juan, del seu oncle Antoni

Pel que fa a la totalitat de Marratxí, considera representatius:
- Molí de sa Cabaneta
- Calçada de sa Bomba
- Son Sureda
- Torrent de Coanegra

Quant a la literatura popular relacionada amb Marratxí destaca:
- Llegenda de la pota del cavall del rei en Jaume, en es Coscolls

Finalment, pel que fa a la gastronomia típica de Marratxí hi inclou:
- Escaldums d'indiot
- Caragolada (quan es seguen les faves, abril o maig)
- Pilotes de matances
- Bacallà amb salseta, recepta de madò Pereta de sa Font.

Una bona aportació, en conjunt, no ho trobau?
Particularment a l'hora d'establir el rànquing general de Marratxí i dels seus diferents nuclis hi afegiré -almenys permeteu-me aquesta llicència..., tot i que ho faré constar expressament, com a organització, amb el '0'- les teules pintades, madò Pereta i el conjunt de Marratxinet, de moment.


Biel Massot i Muntaner.-
SM - L'essència / la identitat de Marratxí - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

AM-74 Segon institut de secundària a Marratxí

Segons la informació apareguda a l'Última Hora del passat dimecres, dia 28 d'octubre, el ple de l'Ajuntament ja ha aprovat la cessió a la Conselleria d'Educació d'uns terrrenys per a la construcció del segon institut. Segons pareix, aquest nou centre es farà a l'entorn de Sant Marçal entre els carrers Bàrbara de Verí, Andreu Joan Batle i Pere Sureda. El centre s'hauria de construir en un termini de cinc anys.Si teniu en compte la població escolar que ens puja des dels centres de primària (CEIP Nova Cabana (sa Nova Cabana), CEIP Blanquerna (es Pont d'Inca Nou), CEIP Gabriel Janer Manila (es Pla de na Tesa) i el CEIP Costa i Llobera (Pòrtol) heu de saber que el centre actual, anomenat IES Marratxí, serà completament insuficient per cobrir la demanda d'ESO d'aquests al·lots i al·lotes, per la qual cosa, si el nou centre no s'arribàs a fer, haurien de matricular-se a Palma.


JACF
TM - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


             Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

divendres, 30 d’octubre de 2009

AM-73 El cartell de la Fira de Tardor, obra de Miquel Aguiló

Miquel Aguiló, col·laborador de Pòrtula afincat a sa Cabana, és l'autor del cartell de la XIV Fira de Tardor. Com queda més que clar, el xeremier és la imatge central d'aquest reclam de la nova edició de la Fira que tendrà lloc, com sempre, a Sant Marçal el dies 7 i 8 de novembre.                                                                                    Segons explica l'autor del cartell, la música és la seva principal font d'inspiració i afegeix "si la tardor evoca el vent, la xeremia és l'instrument típic d'aquí, de la nostra terra, que fa més vent, per la qual cosa tot està relacionat".

Altres elements que podem trobar a la il·lustració són el dia i la nit, els siurells gegants de Marratxí i el flabioler que acompanya el xeremier, així com algunes construccions destacables del nostre municipi: una de les antigues xemeneies del Pont d'Inca, el molí de sa Cabaneta i la mateixa església de Sant Marçal.
AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dimecres, 28 d’octubre de 2009

AM-72 Reducció del 100% de taxes de fems per als ingressos mínims

     
El Ple municipal va aprovar a la sessió de dimarts dia 27 la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per servei de tractament i recollida de fems i residus urbans, extrem que permetrà la reducció del 100% d'aquesta taxa a les persones amb menys recursos del municipi.
Aquesta reducció, destinada a la vivenda habitual, s'aplicarà a totes aquelles persones desocupades, pensionistes, assalariats o autònoms que compleixin uns determinats requisits, com seria el cas que entre tres persones no superin els 800 euros. Es podrà sol·licitar durant el primer trimestre de 2010.

Segons el regidor d'Economia i Hisenda, Tomeu Oliver, "aquesta mesura beneficiarà sobre tot les famílies nombroses i especials, i aquelles més petites que tenguin menys recursos; aquesta mesura permetrà suavitzar els efectes familiars de la crisi". Segons les estimacions de l'àrea de Recursos Econòmics, aquesta mesura podrà beneficiar unes 1.000 famílies marratxineres.

AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dissabte, 24 d’octubre de 2009

SM-01 L'essència de sa Cabaneta segons Ramon Oliver


L'essència de Marratxí... l'ànima de cada un dels seus nuclis. Què pot considerar, una o altra persona, quins són els elements emblemàtics, les persones representatives, aquelles coses destacables que tenen relació amb un o altre nucli, o amb el conjunt de Marratxí o dels seus habitants? Segurament, tants caps, tants barrets; hi pot haver tantes opinions com persones cridem a consulta... Resulta cap problema? En absolut, en la diversitat rau l'interès i, possiblement, la riquesa del tema.

Per això avui Pòrtula enceta una nova secció -L'essència de...- que vol ser un altre tipus d'aproximació al fet marratxiner, a les seves arrels, a la seva ànima, a la seva essència. Es tracta d'establir un rànquing d'elements identificatius, emblemàtics, significatius, representatius... En principi hauria sortit amb el nom de "Tot Marratxí", però com que ja tenim la secció general i el blog amb aquesta denominació, reanomenar-ho com a essència -també és la identitat, sens dubte- no queda gens malament. I respon igualment a la finalitat encalçada. Al cap i a la fi tot són possibilitats. Gràcies un pic més pel vostre interès i per la vostra col·laboració.

El primer convidat, col·laborador, participant... o el que li volgueu dir és Ramon Oliver Matas (foto 1), de can Ramon, mestre d'obres de sa Cabaneta -tot i que ell va néixer a Santa Maria del Camí, l'any 1947- d'arrels i conviccions marratxineres. Els primers anys de vida va viure a Pòrtol i a devers els quinze passà a sa Cabaneta, on encara viu.  En alguna ocasió ha estat batle de barri d'aquest nucli. Casat i amb dos fills. Gran amant de la cuina i de la música, especialment la pop i el rock, tot i que no descarta algun moment clàssic.


Els elements que destaca de sa Cabaneta:
-Ca madò Bet (foto 1)
-El molí de can Farineta  (f.2)
-Cas Secretari Vell (f.3)
-Can Pelegrí, casa del batle Miquel Oliver (f.4)
-La Siurellada, de les festes popularsEls elements que destaca d'arreu de Marratxi:
- Son Bonet, pels records d'infantesa que li du
-Sa Cimentera del puig Blanc

Els seus personatges cabaneters representatius:
-Pere Sureda
-Pep "Torres"
-Macià "es Sabater"
-Nicolau "Xicolater"
-Josep Ferrer
-Mn. Antoni Cabot, el seu mestre
-El "Xato Mangares"
-Perico "Quino"

No destaca res especial dins els demés apartats.


BMM.-
SM - L'essència / la identitat de Marratxí - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

divendres, 23 d’octubre de 2009

TM - Pluges intenses a MarratxíTant dimecres dia 21 com dijous 22 d'octubre caigueren sobre Marratxí unes fortes tempestes d'aigua. A més a més, dijous les tempestes donaren pas, a l'horabaixa, a grans ventades. És curiós com després d'una calor anòmala a principis de mes, el temps es capgira tan aviat i de manera tan espectacular.


A la primera imatge, podeu veure el polígon de Marratxí des de l'institut de Secundària, dia 21, devers les 11:00 hores, en el moment en què queia una bona barrumbada. La segona imatge és de l'endemà, des del patí de l'institut, a primeres hores del dematí. S'hi poden veure els nigularros que després deixaren caure una pluja ben intensa.

I ja que hi som, recuperam unes expressions que s'explicaren el passat dia 21 d'octubre a Ràdio Marratxí, concretament a la secció d' "Amb 'P' de Pòrtula" “Un minut de llengua”, i que fan referència a la pluja:
-Pluja de pastor: pluja extremadament fina, de gotetes molt petites.
-Pluja de sementer: la que és profitosa per als sembrats.
-Pluja menuda: pluja suau, de gotes petites.
-Pluja batent: pluja molt intensa, que cau en gran quantitatJACF
TM - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


             Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

AM-71 Presentació de la temporada de l'Escola de Futbol
Demà, dissabte 24, a les 11 al camp municipal de futbol de Son Caulelles tendrà lloc la presentació de la tercera temporada de l'escola municipal de futbol de Marratxí.

L'escola acull 80 nins d'entre 4 i 7 anys, procedents dels quatre clubs amb futbol base del municipi, ja que darrerament s'hi ha integrat Es Raiguer.

Segons Joan Femenias, regidor d'Esports "el nostre objectiu sempre ha estat que un sol club, amb un sol nom -l'Escola municipal de futbol de Marratxí- representi tots els marratxiners. Una gran passa dins l'esport base del municipi, que ja ha integrat els quatre clubs, motiu pel qual la satisfacció és molt gran. La implicació dels clubs ha estat clau per aconseguir-ho i n'estam molt agraïts".

Tenint en compte que el número d'alumnes s'ha duplicat en relació a la passada temporada s'han incorporat nous monitors i s'ha afegit un dia més d'entrenament a tres seus diferents: Son Caulelles, sa Cabana i es Pla de na Tesa.AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dijous, 22 d’octubre de 2009

AM-70 Programa del concert de bandes de dissabte

 


El programa del concert de bandes del proper dissabte, dia 24 d'octubre, a les 19:30 h. a l'església de Sant Marçal és el següent:

Unió Musical Inquera
dirigida per Miquel Genestra

Pasdoble Ferrocarril de Sóller
Mix de Grease
Variació en blue
"Agárrate saxo"

La Nostra Terra,
de Son Ferriol,
dirigida per Enric Pastor

Tema del Senyor dels Anells
Marxa turca (MOZART)
Marxa militar (SCHUBERT)

Banda de Música de Marratxí
dirigida per Raquel Gómez

Pasdoble "Luchando" (TORMO IBAÑEZ)
Selecció BSO de Lawrence d'Aràbia (Maurice JARRE)
Mar i Bel (poema descriptiu) (FERRER FERRAN)AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dimecres, 21 d’octubre de 2009

TM - Contenidors que no es buiden amb la freqüència desitjable

Fa alguns mesos que es traslladaren els contenidors de reciclatge de plàstic, paper i vidre de l'entrada de l'av. Antoni Maura des Pont d'Inca. Es posaren a prop del monòlit que hi ha a l'entrada des Pont d'Inca Nou al carrer de Galatzó. S'ha de dir que quan els contenidors eren a Antoni Maura funcionaven bé, ja que moltíssima gent, amb consciència sobre el medi ambient, separava els residus sense cap problema. Quan els canviaren de lloc, més d'un s'estimà més tirar-ho tot als contenidors generals, tot i que, en poques setmanes, la gent conscienciada es tornà avesar a anar fins a la nova ubicació.

De tota manera, com veis a les fotografies, és una llàstima que la gent intenti separar els residus, però que la cadena no funcioni bé, ja que s'omplen aviat i no els buiden amb la freqüència que seria desitjable. Si hi passau, i ho veis net, no tardaran a omplir-se de bell nou i veureu que, com no hi caben els residus, han de quedar (quin remei!) envoltant els contenidors. Qualcú hi hauria de posar remei!

JACF
TM - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)

                                                             Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dimarts, 20 d’octubre de 2009

AM-69 Informe de la PL en relació als centres escolarsDurant el seu segon any de funcionament, la Unitat de Policia de Menors de Marratxí ha aconseguit reduir a la meitat les incidències relacionades amb l'absentisme escolar i amb el consum de drogues als voltants dels centres educatius.

Creuen que la raó fonamental d'aquesta reducció rau en el respecte mutu entre la policia i els alumnes que coneixen l'existència d'aquest control permanent en els centres escolars. Parlam de 17 centres amb un total de 4.888 alumnes.

Silvestre del Rio, un dels policies de menors, explica que "els al·lots saben que existeix el control i que si en detectam algun d'ells amb qualsevol falta parlam amb la direcció del centre i amb els pares, a part del corresponent atestat, si resulta procedent".

El número d'incidències totals del curs varen ser 123, destacant les alteracions de l'ordre públic de persones al voltant dels centres; en 42 ocasions es tractà d'alumnes d'altres centres que molestaven i no deixaven funcionar correctament el centre educatiu afectat. Altres temes foren 7 baralles i amenaces, 5 robatoris, especialment de mòbils, i 2 atacs a vehicles estacionats.


AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dilluns, 19 d’octubre de 2009

EM-56 Fabià Blesa i el món xeremier


En Fabià Blesa no és marratxiner, però exerceix com a tal millor que molts del que han nascut en aquest municipi.

És solleric, però viu al Pont d'Inca, a la zona de sa Cabana i dedica els seus esforços a les xeremies i a tot allò que envolta aquest noble instrument.

És membre fundador i president de l'associació Xeremiers de Marratxí, entitat nascuda l'any 2006 que ja l'any passat, durant la Fira de Tardor que aviat tornarà arribar, va organitzar la 1era trobada de Xeremiers.

Aquesta associació, de la qual ja havia parlat en alguna estampa, té entre d'altres finalitats "la difusió, recuperació dels instruments tradicionals, xeremies, tamborino i flabiol".

És diplomat en Xeremies i també en tamborino i flabiol.Va fer estudis teòrics i pràctics sota la direcció de Teodor Salvà i del mestre Joan Mateu Canyelles. Per aprendre a tocar en colla assistí a les classes extraordinàries que mestre Rafel Bauçà impartia a Petra.

Però el que més ens interessa des d'aquest poble nostre és la recerca que fa dos anys que té en marxa sota el lema "Ahir i avui de les Xeremies a Marratxí", que s'arribarà a concretar en un corpus dels antics -i no tant- sonadors de la nostra terra, quasi tots ells centrats a Pòrtol. En seguirem parlant.

Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dissabte, 17 d’octubre de 2009

AM-68 II Festival de Bandes de Música a Marratxí


El proper dissabte, dia 24 d'octubre, a les 19:30 h. tendrà lloc a l'església de Sant Marçal el II Festival de Bandes de Música, organitzat per la Unió Musical de Marratxí.

Hi prendran part les bandes de la Unió Musical Inquera, dirigida per Miquel Genestra;
La Nostra Terra, de Son Ferriol, dirigida per Enric Pastor; i la Banda Municipal de Música de Marratxí, dirigida per Raquel Gómez.
AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dijous, 15 d’octubre de 2009

EM-55 L'any 1964 a Marratxí


(El taller
de confecció
de roba
Erica
-a l'esquerra-
va obtenir
llicència
de funcionament
l'any 1964)


Fa unes setmanes que des de "`L'ànima de Marratxí" -espai setmanal de Ràdio Marratxí que començà ara fa un any i s'emet els dilluns d'11 a 13 h. amb repetició els diumenges de 17 a 19 h- els amics i amigues que se'n cuiden: Francesc Martí amb Ginés Fernández al control, a vegades també Marta Fernández Vidal, així com la psicòloga Sara Brown, coordinadora de l'àrea de Gent Gran, varen tenir la idea de dedicar cada espai a un any concret, en funció de la demanda que hi pogués haver per part de l'audiència. I em varen demanar si els volia donar una mà en relació a les efemèrides que hi pogués haver relacionades especialment amb el nostre municipi.

Recordau què va passar aquell 1964 a Marratxí? Parlam de 45 anys enrere. Idò mirau...

A nivell d'ajuntament, per exemple, el batle era el pontdinquer Antoni Moyà Borràs, mentre la corporació estava integrada per Bartomeu Guasp Quetglas, 1r tinent de batle; Josep Vidal Crespí, segon t. de b. i els regidors Maties Crespí Jaume, Antoni Benito Iglesias, Antoni Company Quetglas, Miquel Romaguera Jaume, Bartomeu Sastre Rigo, Miquel Jaume Cardell i Bartomeu Canyelles Carrió.

El secretari era Bartomeu Riera Antich, que avui té una plaça dedicada a sa Cabana.

El pressupost municipal voltava a l'entorn del milio i mig de pessetes! Quina diferència, no???
Va ser l'any que Joan Juan Garau va ser confirmat en el càrrec de dipositari municipal, mentre Josep Lluís Fernández Sampol va ser nomenat aparellador municipal sense plaça en plantilla.

Va ser quan varen electrificar el cementeri municipal i varen donar el nom d'Albert Castell a un carrer de Pòrtol, en aquell moment de recent apertura, entre el Molí i el Cine, on ara hi ha ubicada la seu de Pòrtula.

Varen crear el servei de recollida domiciliària de fems al Pont d'Inca
Hi va haver una desfilada a Palma per commemorar els 25 anys de pau i Marratxí, com els altres municipis, hi envià una carrossa. En alguna portada de Pòrtula vàrem reproduir una fotografia d'aquell fet, amb una gran olla i dos siurells que durant molts d'anys varen estar al peu de l'escala de l'Ajuntament.
Es va instal·lar el jutjat de pau a la dreta de l'entrada de la casa de la Vila.
Es va aprovar el projecte d'ampliació de la urbanització de Son Verí, davant Sant Marçal, i es donaren els noms actuals: Joan XXIII, Nicolau Cotoner de Verí i Dolors Gual de Torrella.
Es va constituir el patronat local per a la protecció d'animals, que estava integrat pel batle, l'ecònom de Sant Marçal, la mestressa de nines de sa Cabaneta -Magdalena Solivellas-, el comandant del puesto de la GC, el metge titular -Sebastià Seguí Traid- i el manescal titular, Antoni Gayà Pons.
Sanitat va nomenar metge titular del primer districte el doctor Santiago Borràs i Villalonga.
En aquella època al Pont d'Inca encara existia un menjador d'Auxili Social.
I aquell any es varen autoritzar una sèrie d'indústries:
a Pòrtol Antoni Frontera "Parró" per dur la pirotècnia a Tetuan, zona dels afores. També quedaren legalitzades una sèrie d'olleries que ja funcionaven però no s'ajustaven a la legislació vigent aleshores.


Al Pont d'Inca, la taperera de Joan Triay Fullana; les Industrias Agrícolas de Mallorca, dedicat a les garroves i als licors i alcohols.

A Marratxinet es va eixugar el pou públic perquè un veïnat va fer un pou artesià molt aprop. Des de l'Ajuntament demanaren ajut a la Diputació per aprofundir el públic. I també sol·licitaren a la Direcció Gral de Ferrocarrils de l'estat l'ús públic de la plaça de l'Estació "per poder arreglar el problema de l'aparcament al Pont d'Inca", ja veis que és un mal que ve d'enrere.
Per aquelles saons omençaven a parlar de la construcció d'una voravia entre sa Cabaneta i Sant Marçal.

I ja hi havia plans generals d'ordenació urbana en marxa. S'aprovaren inicialment la finca sa Tanca des Pont d'Inca i Son Barceló i Can Güia des Pla de na Tesa.

A part de les llicències d'apertura o autoritzacions que donaren a Pòrtol tambe en trobam als altres nuclis
Així, a sa Cabaneta la botiga de queviures i carnisseria d'Arnau Coll, la perruqueria de Catalina Amengual i la fusteria de Gabriel Serra, totes tres al camí de n'Olesa, així com la botiga de queviures de Guillem Ramis al carrer del rector Llompart.
Al Pont d'Inca, la perruqueria de senyores a nom d'Antoni Riera i la carnisseria a nom de Miquel Bordoy, ambdues al carrer d'Antoni Maura; la fusteria al c/ Moragues, a nom de Gabriel Palmer; la perruqueria de Benvinguda Vera, al carrer de Ramon Llull; el taller de confecció de roba, ERICA i la fàbrica de pastes alimentàries -després seria Gallo- ambdues a Antoni Maura; la fàbrica de biguetes i bigades, de Joan Cifre, a can Pol. També la botiga de queviures del c/ Bisbe Campins passà de Francesc Pons a Julià Gómez Silva
Al Pla de na Tesa cal recordar l'ampliació de la peladora d'ametles del carrer de can Mas, la perruqueria de Jaume Crespí al cafè del carrer Weyler, i la fàbrica de rajoles de Josep Iglesias a la travessera del carrer Son Alegre. Encara cal afegir que el cafè del c/ Weyler 9 es traspassà d'Antoni Urrea a Joan Romaguera i l'antic forn del camí de Son Alegre passà de Lluc Gili a Jaume Vidal

Finalment cal fer referència al permís que donaren a Joan Servera per dedicar-se a instal·lacions elèctriques en el municipi, i a dos tipus de llicència que avui ens resulten entranyables: a Miguel Fernández García per dedicar-se a la venda ambulant de peix i a Francesc Aznar per a la venda ambulant en carretó de gelats i altres llaminadures.

Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dilluns, 12 d’octubre de 2009

AM-67 El viatge marratxiner a Extremadura, un èxit

Quaranta persones de tots els nuclis de Marratxí han participat fins avui en el II Viatge Cultural organitzat des de l'àrea de Cultura des del passat dia 9.

Han visitat llocs de gran tradició històrica com Mérida, Cáceres, Trujillo, Plasencia o Salvatierra de los Barros, passant també a Portugal per veure Elvas.


La regidora Magdalena Garcia Gual ha dit unes paraules que també ha repetit per ràdio, al programa "Amb 'P' de Pòrtula": "Crec que aquest viatge ens ha sorprès a tots perquè Extremadura és per molts la gran desconeguda, però té un patrimoni històrico-cultural impressionant".


AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> Cafeteria J.J. - Sant Marçal. Pa amb oli i tapes
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dissabte, 10 d’octubre de 2009

AM-66 L'impost de circulació es pot gestionar a través de la web municipal
Gràcies a un acord entre l'Ajuntament i l'Agència Tributària de les Illes Balears les peersones residents al nostre municipi podran realitzar qualsevol gestió relacionada amb l'impost de circulació a través de la plana web municipal.

Fins ara ja es podia pagar a través de la xarxa, però ara també es podrà donar d'alta o de baixa, sol·licitar-ne còpies via internet o qualsevol altre tràmit que hom requereixi.

L'objectiu del conveni és anar incorporant progressivament altres tributs, com la taxa de fems, les plusvàlues, etc per tal d'apropar l'administració a la ciutadania, que comptarà amb una carpeta fiscal on poder-hi guardar tota la documentació.

Una vegada dins la web municipal, cal anar al portal del contribuent (situat al final del menú de l'esquerra) i fer el recorregut> Seccions/ Tributs Locals/ Municipis/ Marratxí.


AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> Cafeteria J.J. - Sant Marçal. Pa amb oli i tapes
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dijous, 8 d’octubre de 2009

AM-65 El 'Gran Mercat' s'ubicarà al Polígon a partir de dia 18Ni Sant Marçal ni Festival. Al final l'Ajuntament ha decidit ubicar el mercat dels diumenges al Polígon de can Rubiol, en concret al carrer Conradors que quedarà tancat al trànsit els dies de mercat a partir del 18 d'octubre.


Sembla que la decisió ha estat motivada per la limitació d'espai a la zona de Sant Marçal, on hi podia haver 300 parades, mentre que la demanda de llocs de venda pot arribar a 500 a la nova ubicació.


Aquest nou emplaçament, a més a més, permetrà l'accés des de la carretera d'Inca, directament des de l'autopista o, fins i tot, amb el tren, opcions que, segons l'Ajuntament, evitaran molèsties als veïnats.


AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> Cafeteria J.J. - Sant Marçal. Pa amb oli i tapes
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dimecres, 7 d’octubre de 2009

TM - Castellanització progressiva arreu de MarratxíLa primera vegada que qualcú llegeix el rètol de ses Cases Noves s’ho ha de mirar dos pics. Però sí, efectivament, hi podem llegir “Parque biosaludable” i no “Parc”. Com veis, el rètol surt de l’Ajuntament.


Fent una volta per les obres que es duen a terme a sa Cabana, a banda de trobar-nos les indicacions totes en castellà, veim que ni tan sols s’escapen d’aquesta castellanització progressiva els topònims, ja que han convertit, fins i tot, sa Nova Cabana en “Nueva Cabana” (té nassos la traducció!). La indicació que ens ha de conduir a la urbanització de sa Cabana és “Urbanización” (no fos cosa que qualcú es passàs dues hores desxifrant el significat d’”Urbanització”. Els carrers ja no es “tallen per obres” i els “desviaments” són “desvíos”.

Si continuam fent una volta per Marratxí, per ventura ens deprimirem, perquè vos podem assegurar que això que hem vist no és un fet aïllat.JACF
TM - Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)Patrocinat per...
> L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dimarts, 6 d’octubre de 2009

AM-64 Inici de les activitats de la Gent Gran


Un total de 862 persones majors de Marratxí varen començar les activitats corresponents al nou curs, organitzades per l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament.

Gimnàstica, aula de majors, informàtica i natació són les activitats que han tengut més acceptació entre les ofertades, amb 75 persones més que l'any passat.

Cal destacar com a novetat la incorporació de Taixí, art marcial que inclou un grup d'exercicis de caràcter concentrat, harmònic, lent i amb respiracions profundes que proporciona una sèrie d'avantatges. Un total de 127 persones s'hi han inscrit.

En gimnàstica de manteniment hi participen 355 persones, distribuïdes en sis punts, normalment als locals mateixos de la gent gran del municipi. Altres 154 participen en el curs de natació.

Pel que fa a l'Aula de Majors, compta amb 96 inscrits. Es tracta d'una exercitació mental a través de tècniques de memòria. Les temàtiques bàsiques d'aquesta activitat comprenen matemàtiques, ortografia, tècniques de lectura, història de Mallorca, salut i cultura general.

Finalment, en relació a la informàtica, hi ha 130 persones inscrites, entre el nivell d'iniciació i el de perfeccionament.

La regidora de l'àrea de Gent Gran, Magdalena Garcia Gual, ha mostrat la seva satisfacció per la bona acollida de les activitats.


AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> Cafeteria J.J. - Sant Marçal. Pa amb oli i tapes
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

dilluns, 5 d’octubre de 2009

AM-63 Maria al camí de sa Fita

Fa pocs dies, la Policia Local de Marratxí va incautar més de 70 plantes de maria així com útils per distribuir les substàncies estupefaents, tot trobat en un domicili del camí de sa Fita.

Després d'obtenir l'ordre del Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma per entrar i registrar, la policia va detenir el propietari del lloc, un home d'una seixantena d'anys, per un delicte contra la salut pública.

AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)


Patrocinat per...
> Cafeteria J.J. - Sant Marçal. Pa amb oli i tapes
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

diumenge, 4 d’octubre de 2009

EP-67 Pòrtol, 1964

Els dilluns matí, a Ràdio Marratxí, hi ha un espai que es diu "L'ànima de Marratxí", dedicat especialment a les activitats de les associacions de tercera edat. Demà el dediquen, en part, a l'any 1964. No demaneu perquè; ni els mateixos responsables -Marta Fernández i Francesc Martí- ho sabrien explicar. Simplement va sortir així i així ho faran. Com que em varen demanar col·laboració amb una aportació històrica en relació al nostre municipi en aquell moment, aquí en teniu el fragment relatiu a la nostra Vila.

Precisament aquell any -1964, ara en fa 45- es va donar el nom d'Albert Castell a un carrer -a la foto- que feia poc s'havia obert, entre el Molí i el Cine. Aquest personatge exercí de mestre a Pòrtol dins els primers anys 30 del segle XX i deixà una forta empremta entre els seus alumnes, que encara el recorden amb gran estimació i agraïment.

1964 va ser l'any que Tomeu Moll "Pinso" instal·là una granja de gallines en el camí de sa Garriga i el mateix que Antoni Frontera "Parró" va passar la indústria pirotècnica a Tetuan. També és el moment que ca na Pepa amplia la botiga amb carnisseria i n'Elionor Ramis de can Xic posa una botiga al carrer de can Monjo Fondo, just devora on el seu germà Miquel també instal·la el taller elèctric. En aquest mateix carrer autoritzen Maties Mesquida per construir-hi una vivenda, mentre Antoni Mascaró la construeix al carrer de la Lluna. Altres vivendes que s'edifiquen en aquell moment són la d'Antoni Cladera al carrer de sa Torre i la de Mateu Reynés a can Meta.

També era l'època que mestre Biel Barrera 'Algaidí' urbanitzava part de Son Verí, a la zona de davant Sant Marçal.

Ja feia anys, en algun cas molts, que les olleries portolanes estaven en funcionament, però precisament aquell any varen haver de legalitzar-les perquè moltes no s'ajustaven a la legislació vigent aleshores.

Encara és l'any que autoritzen la barberia de Gabriel Grimalt al c/ Major i la fusteria d'Antoni Serra "Fidever", la botiga de teixits de ca na Rosa i el magatzem d'adobs de Bartomeu Serra en el c/ d'Albert Castell.

Ah, i GESA va construir una caseta per a estació transformadora en el carrer Major, just davant el camí de Sant Jordi.

Mirau voltros si n'arriben a passar, de coses, en un any, al marge del viure i del passar quotidià i rutinari !
Biel.-
EP-Estampes portolanes
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

EM-54 L'Orquestra del Raiguer a Sant Marçal

Ahir va ser un gran dia... No era la primera vegada que aquesta Orquestra actuava a Sant Marçal, però aquests joves varen demostrar un cop més que avancen i milloren de concert en concert.
Tot i que només es veuen durant l'estiu per assajar i preparar els concerts, es nota un canvi qualitatiu molt important. Hi ha una feina, una bona feina feta i, sobretot, unes ganes i una estimació per la Música que surt nota rere nota.
Queda camí, clar que sí, però les voltes del nostre primer temple són testimoni d'aquest camí ascendent de l'Orquestra del Raiguer que, per cert, té els assaigs a la mateixa sala parroquial.
Bona feina del grup, dels solistes -Toni Mairata, Mateu Fullana i Maria Rotger- i del director, Bernat Quetglas.
Bona feina també de l'organització, la comissió de Cultura de l'AVV de sa Cabaneta que ha organitzat un cicle musical realment interessant i que comentarem en una propera estampa.
Podeu trobar més fotografies d'aquest concert a l'àlbum de PòrtulaBiel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí