dijous, 15 d’octubre de 2009

EM-55 L'any 1964 a Marratxí


(El taller
de confecció
de roba
Erica
-a l'esquerra-
va obtenir
llicència
de funcionament
l'any 1964)


Fa unes setmanes que des de "`L'ànima de Marratxí" -espai setmanal de Ràdio Marratxí que començà ara fa un any i s'emet els dilluns d'11 a 13 h. amb repetició els diumenges de 17 a 19 h- els amics i amigues que se'n cuiden: Francesc Martí amb Ginés Fernández al control, a vegades també Marta Fernández Vidal, així com la psicòloga Sara Brown, coordinadora de l'àrea de Gent Gran, varen tenir la idea de dedicar cada espai a un any concret, en funció de la demanda que hi pogués haver per part de l'audiència. I em varen demanar si els volia donar una mà en relació a les efemèrides que hi pogués haver relacionades especialment amb el nostre municipi.

Recordau què va passar aquell 1964 a Marratxí? Parlam de 45 anys enrere. Idò mirau...

A nivell d'ajuntament, per exemple, el batle era el pontdinquer Antoni Moyà Borràs, mentre la corporació estava integrada per Bartomeu Guasp Quetglas, 1r tinent de batle; Josep Vidal Crespí, segon t. de b. i els regidors Maties Crespí Jaume, Antoni Benito Iglesias, Antoni Company Quetglas, Miquel Romaguera Jaume, Bartomeu Sastre Rigo, Miquel Jaume Cardell i Bartomeu Canyelles Carrió.

El secretari era Bartomeu Riera Antich, que avui té una plaça dedicada a sa Cabana.

El pressupost municipal voltava a l'entorn del milio i mig de pessetes! Quina diferència, no???
Va ser l'any que Joan Juan Garau va ser confirmat en el càrrec de dipositari municipal, mentre Josep Lluís Fernández Sampol va ser nomenat aparellador municipal sense plaça en plantilla.

Va ser quan varen electrificar el cementeri municipal i varen donar el nom d'Albert Castell a un carrer de Pòrtol, en aquell moment de recent apertura, entre el Molí i el Cine, on ara hi ha ubicada la seu de Pòrtula.

Varen crear el servei de recollida domiciliària de fems al Pont d'Inca
Hi va haver una desfilada a Palma per commemorar els 25 anys de pau i Marratxí, com els altres municipis, hi envià una carrossa. En alguna portada de Pòrtula vàrem reproduir una fotografia d'aquell fet, amb una gran olla i dos siurells que durant molts d'anys varen estar al peu de l'escala de l'Ajuntament.
Es va instal·lar el jutjat de pau a la dreta de l'entrada de la casa de la Vila.
Es va aprovar el projecte d'ampliació de la urbanització de Son Verí, davant Sant Marçal, i es donaren els noms actuals: Joan XXIII, Nicolau Cotoner de Verí i Dolors Gual de Torrella.
Es va constituir el patronat local per a la protecció d'animals, que estava integrat pel batle, l'ecònom de Sant Marçal, la mestressa de nines de sa Cabaneta -Magdalena Solivellas-, el comandant del puesto de la GC, el metge titular -Sebastià Seguí Traid- i el manescal titular, Antoni Gayà Pons.
Sanitat va nomenar metge titular del primer districte el doctor Santiago Borràs i Villalonga.
En aquella època al Pont d'Inca encara existia un menjador d'Auxili Social.
I aquell any es varen autoritzar una sèrie d'indústries:
a Pòrtol Antoni Frontera "Parró" per dur la pirotècnia a Tetuan, zona dels afores. També quedaren legalitzades una sèrie d'olleries que ja funcionaven però no s'ajustaven a la legislació vigent aleshores.


Al Pont d'Inca, la taperera de Joan Triay Fullana; les Industrias Agrícolas de Mallorca, dedicat a les garroves i als licors i alcohols.

A Marratxinet es va eixugar el pou públic perquè un veïnat va fer un pou artesià molt aprop. Des de l'Ajuntament demanaren ajut a la Diputació per aprofundir el públic. I també sol·licitaren a la Direcció Gral de Ferrocarrils de l'estat l'ús públic de la plaça de l'Estació "per poder arreglar el problema de l'aparcament al Pont d'Inca", ja veis que és un mal que ve d'enrere.
Per aquelles saons omençaven a parlar de la construcció d'una voravia entre sa Cabaneta i Sant Marçal.

I ja hi havia plans generals d'ordenació urbana en marxa. S'aprovaren inicialment la finca sa Tanca des Pont d'Inca i Son Barceló i Can Güia des Pla de na Tesa.

A part de les llicències d'apertura o autoritzacions que donaren a Pòrtol tambe en trobam als altres nuclis
Així, a sa Cabaneta la botiga de queviures i carnisseria d'Arnau Coll, la perruqueria de Catalina Amengual i la fusteria de Gabriel Serra, totes tres al camí de n'Olesa, així com la botiga de queviures de Guillem Ramis al carrer del rector Llompart.
Al Pont d'Inca, la perruqueria de senyores a nom d'Antoni Riera i la carnisseria a nom de Miquel Bordoy, ambdues al carrer d'Antoni Maura; la fusteria al c/ Moragues, a nom de Gabriel Palmer; la perruqueria de Benvinguda Vera, al carrer de Ramon Llull; el taller de confecció de roba, ERICA i la fàbrica de pastes alimentàries -després seria Gallo- ambdues a Antoni Maura; la fàbrica de biguetes i bigades, de Joan Cifre, a can Pol. També la botiga de queviures del c/ Bisbe Campins passà de Francesc Pons a Julià Gómez Silva
Al Pla de na Tesa cal recordar l'ampliació de la peladora d'ametles del carrer de can Mas, la perruqueria de Jaume Crespí al cafè del carrer Weyler, i la fàbrica de rajoles de Josep Iglesias a la travessera del carrer Son Alegre. Encara cal afegir que el cafè del c/ Weyler 9 es traspassà d'Antoni Urrea a Joan Romaguera i l'antic forn del camí de Son Alegre passà de Lluc Gili a Jaume Vidal

Finalment cal fer referència al permís que donaren a Joan Servera per dedicar-se a instal·lacions elèctriques en el municipi, i a dos tipus de llicència que avui ens resulten entranyables: a Miguel Fernández García per dedicar-se a la venda ambulant de peix i a Francesc Aznar per a la venda ambulant en carretó de gelats i altres llaminadures.

Biel.-
EM - Estampes marratxineres - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada