dissabte, 31 d’octubre de 2009

SM-02 L'essència de Marratxinet segons Celeste González Troche

Les coses no sempre surten segons un les ha previst. La idea d'encalçar aquesta essència marratxinera, que hauria començat amb el nom de 'Tot Marratxí' és de fa 10 o 12 anys. En aquell moment, quan vaig planejar l'enquesta i els seus diferents apartats, vaig fer unes proves inicials. En concret vaig passar l'enquesta al meu pare, Guillem Massot i Capó, i a la madona de can Calet de Pòrtol, Antònia Bestard i Ramis, ambdós bons coneixedors del poble i les seves interioritats i avui en dia, malauradament, ja traspassats.

La idea, com tantes altres, va quedar aparcada fins a millor moment, que sembla que arribà aquest passat estiu. I en una primera ronda començada amb Pere Calet anàrem a Marratxinet -no podia ésser d'altra manera, com a bressol de la comunitat marratxinera- i passàrem l'enquesta a Jaume Ramis -l'única persona que queda que hagi nascut i encara visqui al petit nucli- i a la seva esposa, Celeste González Troche, que encara que sigui de l'Uruguai -concretament de Paso de los Toros, on va néixer el dia dels Innocents de 1938- es va establir a Marratxinet l'any 1964, i es considera una marratxinera més.

Coincidint amb l'inici de les enquestes vaig aprofitar per dur-ho al programa de ràdio. Amb el company Miquel Bosch parlàrem de l'essència de Marratxí durant el darrer programa del mes de juliol, abans d'iniciar les vacances de l'agost.
Però les eixides amb Pere Calet varen anar a menys i el projecte tornà quedar en compàs d'espera, fins que ara em vaig decidir a recuperar el projecte i intentar dur-lo endavant d'una vegada.

D'aquí que, cronològicament, hauríem d'haver començat amb aquells dos antecedents, que avui ja podem qualificar com a històrics, més que res per irrepetibles, i les dues enquestes inicials de Marratxinet. Però cal comptar amb el factor ordre, no sempre al dia entremig de la paperassa arreplegada. Hom no troba sempre les coses quan les cerca o les necessita, vet ací.

Simplement per això vàrem començar la sèrie SM amb sa Cabaneta, de mà de Ramon Oliver i avui -després de la feliç trobada del material referit a Celeste (foto 1) - podem oferir la seva tria particular referida a Marratxinet i també a la resta de Marratxí. Ja està clar que, a mesura que pugui localitzar les enquestes que falten, les inclouré a la secció.
Només cal afegir que Celeste González Troche és una persona dinàmica, culta, interessada per diverses branques del saber i per tot el que suposi cultura de la nostra terra. Ah, i molt interessada per la gastronomia i les arts culinàries.


Elements destacables i emblemàtics de Marratxinet:
- L'arquitectura de les cases, de caràcter popular (foto 2)
- Sa Font (foto 3)
- Can Magdalè (foto 4)

Personatges destacables o representatius de Marratxinet
- Joan Terrassa, pintor i catedràtic jubilat
- Carlota, baronesa Münchhausen
- Antoni Canyelles Rigo, de sa Font, glosador

Gloses, cançons o música relacionades amb Marratxinet
- El glosat de Marratxí, la relació de malnoms contada per Pereta Juan, del seu oncle Antoni

Pel que fa a la totalitat de Marratxí, considera representatius:
- Molí de sa Cabaneta
- Calçada de sa Bomba
- Son Sureda
- Torrent de Coanegra

Quant a la literatura popular relacionada amb Marratxí destaca:
- Llegenda de la pota del cavall del rei en Jaume, en es Coscolls

Finalment, pel que fa a la gastronomia típica de Marratxí hi inclou:
- Escaldums d'indiot
- Caragolada (quan es seguen les faves, abril o maig)
- Pilotes de matances
- Bacallà amb salseta, recepta de madò Pereta de sa Font.

Una bona aportació, en conjunt, no ho trobau?
Particularment a l'hora d'establir el rànquing general de Marratxí i dels seus diferents nuclis hi afegiré -almenys permeteu-me aquesta llicència..., tot i que ho faré constar expressament, com a organització, amb el '0'- les teules pintades, madò Pereta i el conjunt de Marratxinet, de moment.


Biel Massot i Muntaner.-
SM - L'essència / la identitat de Marratxí - Tot Marratxí
Marratxiner/e/s
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net


Patrocinat per...
> Restaurant Bon Jorn - Pòrtol. 971 60 33 39
>
L'Albelló - Pòrtol, "Tradició i avantguarda". 971 79 72 85
> Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada