divendres, 31 de juliol de 2009

EP-34 En temps de crisi...

Hi ha coses que no s'entenen de cap manera. En dijous o divendres, just abans del cap de setmana, tanquen un tram de la carretera de Pòrtol a sa Cabaneta, per deixar-hi alguns 'palets' amb bloquets que no utilitzaran fins dilluns. Perquè ni dissabte ni diumenge no faran feina.

No hi ha cap obra començada, però el tall haurà durat quatre dies de bades. Això vol dir que tota la gent que s'hagi de moure entre els nostres dos pobles haurà d'anar a fer una voltera innecessària.

I, endemés de la incomoditat que suposa, també podem comptar el perill de la circulació pels carrers que han triat com a entrada i sortida -el de mn. Joan Vich i el de devora el CPC Costa i Llobera-, ambdós de doble sentit i ambdós amb cotxes aparcats, en el primer cas a banda i banda. Sona a improvisació total.

Finalment, si no es volgués mirar cap altre factor, hom podria tenir en compte la quantitat de combustible que es tudarà per aquesta voltera inútil. Multiplicau dies per cotxes i benzina de més i veureu que no són xifres adequades per aquest temps de crisi.

No he anat a cercar qui pugui ésser el responsable d'aquest desbarat, però pens que l'Ajuntament ho hauria d'haver controlat. Després ens seguiran demanant paciència i estretor al cinturó!

Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

AM-15 Ple extraordinari per condemnar l'atemptat terrorista


A les 9:30 del matí ha tengut lloc un ple extraordinari a Marratxí, com a tants d'altres municipis de Mallorca, com a senyal de ferma condemna del darrer atemptat de la banda terrorista ETA que tengué lloc ahir a Calvià. Pel mateix motiu, a les 12 del migdia el Consistori ha convocat 5 minuts de silencia davant la Casa de la Vila.Degut als tres dies de dol decretats, el Consistori ha suspès la inauguració del Skate Park de sa Cabana, prevista per aquest mateix horabaixa.dijous, 30 de juliol de 2009

EP-33 Vicaris i rectors de PòrtolNo deixa d'ésser una curiositat històrica. La trobam penjada dins la sagristia i es tracta d'un quadre amb la relació dels vicaris i rectors que han passat per l'església del Carme des de la seva construcció, un ja llunyà 1875.

La llista fou elaborada per mn. Cristòfor Tries i Serra just cent anys després, l'any 1975, prenent per base les dades que havia recopilat mn. Bartomeu Guasp i Gelabert l'any 1924 en un quadern manuscrit intitulat "Notes vàries (recollides dels llibres i papers d'aquest arxiu vicarial) que podran servir per una Monografia històrica de l'Església de Nostra Senyora del Carme de Pòrtol" que el mateix mn. Tòfol s'encarregà de continuar.

La relació diu així:

"Llista dels capellans encarregats, vicaris 'in capite', ecònoms i rectors de l'església de Pòrtol"
Jaume Vicens, 1878-81
Francesc Gomila 1882
Joan B. Perelló 1882-86
Jaume Vicens 1886-90
Antoni Oliver 1890-91
Pere A. Comas 1891-96
Antoni Borràs 1896-98
Francesc Manresa 1898
Manuel Cortès 1898-1906
Antoni Moragues 1906-08
Pere J. Miró 1908-09
Cosme J. Vidal 1909-11
Joan Torrandell 1911-12
Llorenç Mas 1912-13
Guillem Parets 1913-18
Rafael Alzamora 1918
Bartomeu Salom 1918-22
Bartomeu Guasp 1922-26
Joan Vich 1926-48
Pere Rubert 1948-51
Joan Mateu 1951-56
Martí Cifre 1956-67
Cristòfor Tries 1967

La llista del quadret acaba aquí. Per completar-la fins avui podem afegir que el cabaneter mn. Tòfol Tries va estar de 1967 a 1990 i aquest any fou substituït pel taujà mn. Guillem Rigo que hi restà fins a la seva mort, l'any 2007 -deu ésser l'únic rector de Pòrtol traspassat ocupant aquest càrrec. Per substituir-lo, el mateix 2007, vingué el llucmajorer mn. Antoni Garau que des del primer moment comparteix la nostra parròquia amb la de Sant Marçal.

Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

AM-14 Des Güell a Lluc, per Marratxí
Un any més tenim la popular marxa Des Güell a Lluc a Peu


Dia 1 d’agost, a les 23:00 hores, sortirà des de Palma la popular marxa coneguda com Des Güell a Lluc a Peu. Ja sabeu que, després de travessar Palma, el primer municipi per on passaran els participants és Marratxí i ho faran quan passin el torrent Gros i entrin a la zona des Pont d’Inca. Un poc més amunt, a l’entrada des Pont d’Inca Nou, també hi ha una pedra (col·locada des de l’any 2003) que recorda el pas de la marxa per Marratxí. Molts són els veïnats des Pont d’Inca, es Pont d’Inca Nou, Cas Miot, ses Cases Noves, es Figueral que, any rere any, s’acosten a prop del recorregut i s’asseuen a la fresca a veure passar els marxaires. Per a alguns s’ha convertit, fins i tot, en un espectacle, que dura mentre passen excursionistes a peu, els cotxes de policia, les ambulàncies i tot el que arrossega una moguda com aquesta. L’espectacle està assegurat perquè en els primers quilòmetres del recorregut s’omple de participants que pareix que no tenen cap intenció d’arribar a Lluc, ja que no van preparats per passar-se una nit a peu o van vestits de forma estrafolària per cridar l’atenció. D’altra banda, també hi ha aquells que s’han proposat el repte d’aguantar el sacrifici de no dormir durant tota la nit i caminar fins arribar a Lluc. En fi, cadascú deu saber per què ho fa.

Recordau que un dels responsables de la marxa Des Güell a Lluc a Peu és el popular Tolo Güell, que viu al nostre municipi (es Pont d’Inca Nou). Li dedicàrem una vetlada a Pòrtula l’any 1998 que titulàrem “Tolo Güell, un home afortunat”. Enguany, Des Güell a Lluc a Peu ha complit el 36è aniversari. I que duri!


JACF

dimecres, 29 de juliol de 2009

EP-32 Famílies portolanes


El tall és ample, extens. Cercar noms i famílies, malnoms i dates... Més que res, que hi ha molta tasca per fer i el temps no corr de bades.

Una de les idees és parlar de les diverses famílies portolanes. Ja fa temps que vàrem començar amb en Pere Calet, però sempre ho deixam interromput per un o altre motiu. Queda clar que no podem ésser per tot.

Damunt Pòrtula vàrem parlar de can Pere d'Inca, de cas Rural, un poc de can Vent, de can Xic. Són un parell de les moltes famílies que tenim a la Vila... N'hi ha de feina per fer... !!!

Ara ens hem tornat posar en marxa, amb en Pere, i entre entrevistes personals als membres de les diverses branques i feina d'arxiu -sobretot pel que fa a l'onomàstica, les filiacions i la cronologia- arribarem a fer alguna cosa. De fet, ja heu pogut veure alguns resultats, sobre tot pel que fa a efemèrides puntuals d'enguany... 100 anys, 50 anys...

He d'agrair, en concret, a Toni-et-somdePòrtol el seu interès per la feina que feim aquí. I, sí, no pateixis, un dia d'aquests veuràs complit el teu desig i podràs llegir la relació de totes les persones que vàreu néixer l'any 1958. Aprofit per tornar demanar en general -i a tu, Toni-et en particular- que ens faceu arribar material gràfic relacionat amb aquestes persones que fan part d'una determinada anyada, quintada o generació. No sabeu com millorarien els resultats !

A la imatge, dos parents, en Pere Amengual 'Calet' -esquerra- i en Pere Amengual 'Bernadí', tot i que curiosament no són família per la branca paterna -segurament d'enrere sí devien ésser els mateixos Amengual, però avui fan part de branques diferents- sinó de la materna. Amb ells hem trescat material familiar -documents i fotos- que aviat ens permetran poder fer una aproximació a cada una de llurs respectives famílies. Tot és començar. Aquelles persones que es puguin sentir atretes per aquesta recerca, per aquesta capbussada dins la història no han de fer més que avisar. Per a nosaltres serà un plaer i un goig poder participar-hi.


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

EM-40 En Boby, des FigueralLa secció "Animals Amics" va tenir poca sort damunt Pòrtula en paper. Només va arribar a sortir dos o tres pics, abans que arribàs la solució de continuïtat que encara dura. Hi havia la previsió de parlar d'una sèrie de famílies de cans i moixos que, de llavors ençà, ja han augmentat en diverses ocasions la població animal del municipi.


Hi havia amics i amigues que enviaven, o havien d'enviar fotos i comentaris per a la seva publicació. Ho podeu fer perfectament, serà material ben rebut i tendrà el seu espai dins aquestes planes marratxineres. Al cap i a la fi, els animals de companyia ocupen un lloc dins la nostra societat.


Avui presentam en Boby, un ca rater de 7 anys, que va néixer i viu en es Figueral i és propietat de Sita Martínez. Mentre esperava, no es va moure gens ni mica del lloc on l'havien deixat, i això que la correja no estava fermada enlloc. Total.
Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

dimarts, 28 de juliol de 2009

EM-39 Prohibicions al Pla de na TesaQuè pensau que deu dir el cartell penjat a un dels fanals de la plaça del Pla de na Tesa?

...Ho podeu veure a la següent imatge. Una prohibició explícita per als infants i joves. Caldrà que cerquin altres espais per desenvolupar la seva natural activitat.

Pens que hi hauria moltes més prohibicions que es podrien posar penjades d'un cartell, però és possible que tot allò que queda recollit, per exemple, a les ordenances de Medi Ambient, ja no deu importar que es recordi de forma concreta. En tot cas, el que importaria seria que -estiguin recollides o no- almenys determinades prohibicions es fessin complir i respectar. Seria el cas dels excrements dels cans, o del fet que aquests vagin sols per mig del poble. No fa tant mal d'ulls un al·lot amb una pilota com un excrement enmig de la plaça. Sobretot si el trepitges... !!!


Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net
EP-31 Can Pinso passa a la històriaTal vegada seria més propi dir que passa a la memòria històrica, perquè d'història ja tenia la seva. Recordàvem que ens havien contat que aquí hi havia una vaqueria, amb bous i vaques, que els al·lots en sortir de l'escola s'aturaven per veure com les munyien. També havíem sentit dir que hi feien pebre bord -una de les 7 o 8 cases de Pòrtol que es dedicaven a aquesta tasca durant la tardor i omplien les façanes de vermellor- i damunt el terrat del buc just ara tomat, hi escampaven els pebres perquè s'assecassin.
Veis els fullerots de moro, un temps orgullosos i altius aixecant-se cap al cel i oferint el colorista producte farcit d'espines...? Els veis com ara estan a un racó, abatuts, cercant un agombol que no trobaran mentre la màquina els vigila, impietosa? Són les restes de la ciutat de la Pua, avui en franca decadència.
Queda un cap de cantó, de can Pinso -que, per cert, un dels antics de la casa, Bartomeu Moll i Bestard, enguany faria cent anys- un casetó, un sostre, una cisterna. Cal dir que és la part més agradosa del conjunt que hi havia. Aguantarà el pas de la transformació? Restarà com a mostra del passat de la Vila? O acabarà a terra per oferir espai a algun 'endosat' més? El temps, savi i pacient, ens ho arribarà a aclarir.
Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

dilluns, 27 de juliol de 2009

EP-30 Portolan/e/s que compleixen mig segle
Seguint la ruta pels llibres del Registre Civil, avui toca a la gent que va néixer fa 50 anys, l'any 1959. Si en tot Marratxí hi ha 69 persones, 20 d'elles corresponen a Pòrtol. Segur que en coneixeu més de dues i de tres; hi ha gent ben coneguda. És curiós que, en els diferents fulls d'inscripció, no hi surt cap malnom ni cap nom de casa. Hem completat els que sabíem juntament amb en Tomeu Pou, de cas Ferrer.
Joana Alemany i Serra
Catalina Borràs i Serra [Sant] [Simó]
Catalina Canyelles i Amengual [Can Jaume]
Antoni Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Trias [Bou]
Antoni Crespí i Ramis [Mè]
Antònia Fernández i Navarro [Can Morlà]
Esperança Ferrà i Bibiloni [Canyar]
Gabriel Ferrer i Canyelles
Josep Garau i Trias [Poloni]
Pere García i Vera [de can Pedro Foraster]
Antoni Juan i Amengual [Ca na Martina]
Vicenç Matas i Amengual [Coixet de Buc] [de sa 'Tintoreria']
Joan Mateu Miralles i Santandreu [es Cine]
Maria del Carme Palou i Forteza [Meta]
Rafel Pardo i Cabot [Can Daril]
Innocència Pol i Fernández [Can Bossetes]
Maria Serra i Busquets
Margalida Serra i Oliver [Can Ramon]
Catalina Serra i Planas
Com en el cas d'altres estampes, si voleu col·laborar en la identificació de la gent, és ben fàcil... digau alguna cosa -podeu telefonar al 60 24 63; té contestador- i completarem d'on els diuen o farem còpia de les fotografies que pogueu aportar.

A les fotos, una de les actes d'aquella època i una de les cares wapes de 1959, Caterina Canyelles.


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí


EM-38 El glosat dels malnoms de MarratxinetEls glosats amb recopilació de malnoms són corrents. I a Pòrtula n'hem publicat alguns relacionats amb Marratxí. D'una part, la dels ollers de Pòrtol, d'Antoni de cas Canonge, que fa referència a les antigues olleries, moltes d'elles avui ja desaparegudes, i d'altra la dels habitants de Marratxinet, quan encara rebia oficialment el nom de Marratxí.

Aquesta darrera, suposadament, és obra del glosador Antoni Canyelles "de sa Font", oncle de madò Pereta Juan Canyelles, també de sa Font, la darrera dona que quedava nascuda al petit poble i hi seguia vivint. Ella ens recità la glosa quan l'anàrem a veure amb Pere Amengual 'Calet' i la publicàrem a Pòrtula l'any 1997, a la secció 'Entranyables'. L'any passat madò Pereta hagués fet 100 anys, havia nascut l'any 1908. En una altra estampa veurem quins malnoms segueixen vius associats a les cases actuals, encara que només Jaume Ramis Juan -fill de madò Pereta- sigui l'únic habitant de Marratxinet que hi va néixer i encara hi viu.


Glosat humorístic dels habitants de Marratxi(net)

“Per replegar Marratxí
començam amb na Cossera
que fa sa cara de pet
i en Bernat Maiolet
el festeja qualque estona
i na Margalida Comes
cara de sol resplendent
i llavors na Maria Vent
que té es nas de maixurca
i llavors na Tonina Curta
aquesta no pot festejar
i llavors en Rafel Cerdà
que braveja de doblers
i llavors es de cas Taulers
qui va a ses monges d’ermita
i llavors na Ramunica
qui a tothom posa preu
i llavors es de ca na Teu
acaben de fer sa dotzena
i es deos de ca Na Seia
són un poc morenets
ses dues de can Barrera
fan cara de bebé,
i sa de cas Moliner
fa cara de cul de pella
i na Catalina Ferrera
caboteja i duu fueros
i na Margalida Velos
que sempre duu es capell tort
i en Guillem de sa Font
que té es títol de canonge,
llavors na Francisca Monja
té cara de clavell fi
i llavors en Llorenç Rubí
que té ses mans de fadrina
llavors na Maria Quina
i na Tonina Gallarda
mos ha quedat fadrina.

Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

AM-13 Nits d'estiu, l'agost a s'EscorxadorL'àrea municipal de Cultura de l'Ajuntament de Marratxí ha tornat preparar el calendari de vetlades per als caps de setmana d'agost amb ritmes brasilenys, poemes i jazz.

Les actuacions tendran lloc un divendres i tres dissabtes a les 22 h. a s'Escorxador i s'inaguraran la setmana del 7 i 8.


Divendres, dia 7 tendrà lloc el concert d'Euclydes Mattos, músic professional des dels 14 anys, les actuacions del qual combinen la música clàssica, el jazz i els ritmes brasilenys.El dissabte dia 8 les persones assistents podran gaudir de l'actuació del grup musical Saravacalé, un septet que destaca per l'originalitat dels seus ritmes ja que constitueix un pont entre el flamenc i la bossa nova.

D'aquí passam al dissabte dia 22, quan hi haurà la lectura de “Poemas de bronce y plata” per part del rapsode Antoni Bonet san Cler. Aquesta lectura poètica serà presentada i moderada per la també rapsode Xisca Aguiló.

Per cloure aquesta programació, el grup de jazz de Joan Álvarez amenitzará la vetlada del 29 d'agost amb la interpretació del seu repertori. Joan Álvarez és veïnat de sa Cabaneta i músic consagrat que es dedica a la música des de fa trenta anys .

AM-12 - Nova etapa de les penyes mallorquinistes de Marratxí


En parlàrem a Ràdio Marratxí dimecres dia 15 de juliol de 2009

NOVA ETAPA DE LES PENYES GÜELL I BARRALET

Penya Güell fundada l'any 1941

Penya Barralet fundada l'any 1980

Penya Güell-Barralet
En Miquel Mesquida, que havia estat en altres etapes president de la Penya Barralet, ens ha explicat que, quan deixà la presidència de la penya, aquesta passà a Pòrtol, concretament al restaurant S'Amagat. De la Penya Barralet, fins fa poc, se n'ha ocupat en Miquel Bosch. Recordareu que la Penya Barralet havia passat per diverses seus per motius que ara no explicarem, com Sa Bauxa des Pont d'Inca o el Bar Nidda de ses Cases Noves. D'altra banda, la Penya Güell, que havia fundat el popular Tolo Güell, també duia a terme les seves activitats relacionades amb el Mallorca a Marratxí (xerrades, sopars, festes amb jugadors...). En Miquel Mesquida ens comentà que en Tolo Güell li demanà que se n'encuidàs (de la Güell), és a dir, que animàs els socis a continuar fent mallorquinisme i organitzàs festes i actes culturals. Aquesta penya, la Güell, també ha passat per diverses seus. Actualment, s'ha instal·lat al bar-restaurant es Pont d'Inca Nou. Aquest local, com veis, duu el mateix nom que la urbanització.

I què ha passat darrerament, idò?
Segons pareix, la Barralet no s'ha arribat a consolidar a Pòrtol. Però per donar sortida a l'afició que hi ha pel Mallorca a Marratxí s'han unificat les dues penyes. És a dir, ara tenim a Marratxí una sola penya del Mallorca que es diu Güell-Barralet. El president de la Güell-Barralet és en Tolo Güell. D'altra banda, ens han comentat que faran les mateixes activitats que fins ara. L'autocar que ha de dur els aficionats a l'ONO Estadi tendrà en compte els mallorquinistes de tot el municipi. Aquest sortirà del bar Cas Tord de Pòrtol, després passarà pes Figueral fins en es Pont d'Inca Nou.

Els costums de la Penya
Si sentiu un coet els dies de partit, és que el Mallorca ha ficat un gol i si el Mallorca guanya el partit, aleshores en sentireu tres.

I entre setmana, què fa la Penya Güell-Barralet?
Tots els dijous es fa un sopar a la seu de la penya, com hem dit, al bar-restaurant Es Pont d'Inca Nou. De dilluns a divendres també hi fan trucs.

Quines sorpreses ens prepara la Penya Güell-Barralet?
Es prepara una festa grossa tot d'una que comenci la lliga. Segurament es farà a principis de setembre. La festa tendrà música i diversió assegurada. Encara no ens n'han avançat res més.

Gestions de la Penya
La Penya Güell-Barralet gestionarà els carnets del Mallorca per a aquelles persones que pertanyin a l'associació. A més, també organitzaran excursions, foguerons per Sant Antoni, viatges, etc. Ja veurem com evoluciona aquesta nova etapa de la Penya Güell-Barralet. Esperam que es convertesqui en un punt d'unió entre els mallorquinistes de Marratxí.

Josep Antoni Calvo i Femenies
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)

diumenge, 26 de juliol de 2009

EP-29 Anar de viatge amb la Biblioteca de Pòrtol
Torna ésser la bibliotecària de Pòrtol, Sonia Torres, que ens convida a fer un viatge d'estiu, que tant pot ser imaginari, al voltant d'un llibre llegit a la fresca, com l'inici de la preparació d'una veritable sortida.

La qüestió és que la BIMAR d'aquesta Vila ha organitzat una guia de lectura dedicada als viatges. D'una part ens mostra les diferents guies que hi ha d'arreu del món: Escòcia, Irlanda, Brasil, Portugal, Egipte... D'altra relaciona novel·les amb indrets de quatre continents. Com a exemple, a Àfrica ens suggerixen "Un ball a Nairobi" de Drayson, d'Amèrica "Finestres de Manhattan" de Muñoz Molina, o d'Europa "Els turbants de Venècia" de Gürsel.
Però encara ens ofereixen DVD's, també per continents, com "Diaris de motocicleta" de Salles o "El cel protector" de Bertollucci.

I, per acabar, no podem deixar de banda l'oferta de contes dedicats als viatges, més relacionats amb la gent menuda, però gens descartables per al públic adult, com és el cas d' "Els viatges del meu avi" de Jiménez o "Fent un tomb pel món", de Pieper. Dins aquest mateix apartat hi trobam una simpàtica oferta que uneix els viatges amb la gastronomia: "Vint-i-quatre receptes d'arreu" d'Aixelà.

Per manca d'oferta, no quedarem a terra. Tot és qüestió de voler enlairar-se, encara que només sigui amb la imaginació.


Recordau que l'horari d'estiu de BIMAR Pòrtol és, fins al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

EM-37 Donació de sang al municipi


La gent de la Germandat de Donants es mou, sens dubte. I és que al Banc de Sang i Teixits li calen moltes aportacions per fer front a la demanda dels serveis sanitaris.

Marratxí ocupa un bon lloc quant a donacions, en aquest aspecte ha demostrat sobradament la solidaritat dels seus habitants. Per alguna cosa ja fa dos anys que es celebrà el 35è aniversari de la fundació de la Germandat al nostre poble. I més recentment s'ha inaugurat el monument als Donants a la rodona de Son Verí.

Al nostre terme, cada mes hi sol haver uns dies de captació de donants. En aquesta ocasió veim la pancarta anunciadora al Pla de na Tesa.


Serà el proper dimarts, dia 28, al consultori de l'edifici municipal de les Monges Agustines, de les 18 a les 21:30.

Però encara hi ha possibilitat de donar un altre dia a un altre lloc de Marratxí. Serà dimecres, dia 29, a la unitat mòbil instal·lada a l'entrada d'Alcampo, de 10 a 14 i de 17 a 21.


Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

dissabte, 25 de juliol de 2009

EP-28 Els Mosquitos de Pòrtol tornen voltar el Pla de MallorcaUn moment o l'altre de l'estiu, com vénen els grins o les cigales, també arriben els Mosquitos. I ja duen 18 anys que fan un circuït de més de 200 quilòmetres per més de mig Mallorca.

Avui matí mateix han partit, des de la plaça de can Flor. La seva ruta anava de Pòrtol a sa Coma, on dormiran, passant per Santa Maria, Santa Eugènia, Algaida, Montuïri, Vilafranca, Manacor i Son Carrió.

Demà matí continuaran cap a Porto
Cristo, Manacor, ses Torres, Sineu, Sencelles i Santa Maria, per arribar a Pòrtol devers les 7 de l'horabaixa.

Són uns 65 participants, entre els quals repleguen 45 aparells (Mosquito M-38, 40, 50,60, 70, Mosquito Bibiloni, Mosquito Miralles Riera, Cucciolo, G.A.C., Velosolex... i altres màquines). La qüestió és que cubiquin un màxim de 50 c.c.

Un any més, el Club Amics del Mosquito de Pòrtol -presidit per Miquel Verd i Sebastià Frau com a president d'honor, a la foto plegats- està d'enhorabona. Fins a l'any que ve!


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
EM-36 Festes al Pont d'IncaSempre que arriben aquestes dates Marratxí esdevé un sortidor de festes. Les celebracions estiuenques brollen d'ací i d'allà donant conhort a l'ànsia humana d'arreplegar-se, conviure i celebrar conjuntament; fer festa, en una paraula.

Si Sant Marçal va encetar, poc després el Carme de Pòrtol, sa Cabana i Son Ramonell Nou. Ara es Figueral / Can Farineta i també es Pont d'Inca.

De fet, es Pont d'Inca celebra la seva patrona, Santa Caterina Thomàs, la festa de la qual és el proper dimarts, dia 28. Així que aquests dies, bulla a la plaça de la parròquia, que podeu veure tota empaperinada. Molts d'anys, bona gent del Pont d'Inca!

Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

divendres, 24 de juliol de 2009

EP-27 La primera notícia de PòrtulaEm referesc al nom inicial de la nostra Vila, a la possessió -que primer fou alqueria àrab- denominada Pòrtula. Va ser d'aquí que, posteriorment, treguérem el nom de la revista que, amb el temps, passà a ser l'informatiu de Marratxí.


Idò aquesta primera notícia sobre l'antiga alqueria Pòrtula -extreta de l'Arxiu Capitular de Barcelona- ens arribà de mà de l'investigador felanitxer Ramon Rosselló, bon amic de la revista Pòrtula, en la qual publicà durant els anys 80 del segle XX moltíssimes notícies en relació al nostre municipi que després recopilà en la publicació "Notes històriques de Marratxí, segles XIII-XVI" (Mallorca, 1996) i posteriorment augmentà en el "Noticiari de Marratxí" (Mallorca, 2007).


En relació a la donació de l'alqueria Pòrtula podem llegir al número 35 (febrer 1985) de la revista homònima:
"Dia 29 de març de 1242, Bartomeu Bou, procurador a Mallorca, del bisbe de Barcelona, feia donació a l'altar de Sant Miquel i al seu rector, de la catedral de Barcelona: (...) 3 alqueries situades en el terme de Marratxí (Barraxino), una tenguda per Guillem Ferrer, una altra anomenada Pòrtula, i l'altra dita Rafal Abiach".


Així doncs el topònim inicial del nostre poble s'enfila, almenys, fins al segle XIII, molts pocs anys després de la conquesta catalana.


La fotografia correspon a la zona del que seria l'antiga possessió de Pòrtula que anava pel camí des Jardí d'en Ferrer cap a sa Cabanassa, es Coscolls i Santa Maria.Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

AM-11 Avís per a navegants... de tren i metroVaga de tren i metro els dies 24 i 25 de juliol
Per a tots aquells que vos desplaçau en tren des de qualsevol de les aturades de què disposa Marratxí, és a dir, es Pont d’Inca, es Pont d’Inca Nou, Polígon de Marratxí, Marratxí (es Figueral) i es Caülls (Festival Park), cal que sapigueu que els pròxims 24 i 25 de juliol hi haurà vaga i que aquest fet alterarà els horaris habituals del tren. Si teníeu la intenció d’enllaçar amb el metro, heu de tenir en compte que la vaga també afectarà aquest transport.


Josep Antoni Calvo i Femenies

dijous, 23 de juliol de 2009

EM-35 Es Figueral en festes
Es Figueral també fa les seves festes, intitulades populars, o d'estiu, juntament amb Can Farineta.Les comencen divendres dia 24 -encara que la pancarta posi dia 25- i duren fins el diumenge 2 d'agost. Música, ball, futbolet, homenatge a la Gent Gran, quines, gimnàstica rítmica, festa de l'escuma, torneigs de truc, parxís i futbolín, motos antigues, eleccions de miss i mister, missa, jocs, concurs de rebosteria casolana, màgia i humor... Acabant amb focs d'artifici, com cal.


Diria que durant aquesta setmana llarga -de diumenge 26 a dimarts 28 no hi ha activitats- hi cap gairebé tot. La comissió de festes "Veinades i veïnats" és molt marxosa i s'apunta a un bombardeig, siguin festes d'estiu o arribada de Reis Màgics. Tot els va bé i de tot fan bulla. També tenen organitzat un servei de bar i menjar per cada dia d'activitats.

Molts d'anys, Vicky i companyia, i que vos duri el bon humor i les ganes de gresca !!!Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.netEP-26 Porcel a la Biblioteca de Pòrtol


Si teniu una estona, sempre és bo pegar una ullada a les novetats que ens pugui presentar Sonia Torres, la bibliotecària de Pòrtol.

Sempre és bo, deia, això de voltejar per la plaça de la Constitució i més ara en temps d'estiu, mirar de trobar un llibre perquè ens acompanyi i ens ajudi a matar aquesta inaguantable calor.

I precisament aquests dies hi trobareu una mini exposició amb material de Baltasar Porcel, arran de la seva desaparició fa unes setmanes, el primer de juliol. Sonia ha seleccionat una sèrie de les obres de l'escriptor andritxol, des de "La lluna i el Cala Llamp", una de les primeres novel·les -de 1963- fins a "Cada castell i totes les ombres", la darrera que va publicar, l'any passat mateix.

Temps adequat, doncs, per acostar-nos a la lectura i fer-ho a través d'aquest mestre de la novel·lística catalana.

Per cert, l'horari d'estiu d'aquesta Biblioteca, fins al 30 de setembre, és de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30.Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

AM-10 Amplien el Centre de Dia 'Brot de Gínjol'
L'Ajuntament ha iniciat l'ampliació del centre d'estades diurnes 'Brot de Gínjol', situat a ses Cases Noves. A partir de l'ampliació tendrà 8 noves places, per tal d'oferir la possibilitat d'accedir al centre a més persones, tenint en compte que de moment és l'únic centre d'aquestes característiques que té el municipi.

L'ampliació estarà enllestida a finals de juliol.

L'objectiu municipal era obrir un nou centre de dia a ca ses Monges de Pòrtol, amb capacitat per a 20 persones, però de moment no ha arribat la necessària subvenció del Govern Balear. Per aquest motiu s'ha optat per destinar ca ses Monges a centre sociocultural i ampliar el centre de dia existent que passarà de 15 a 23 usuaris.

dimecres, 22 de juliol de 2009

EP-25 La nova obra d'Antoni "Rotget"

En vàrem parlar ja fa uns dies. El portolà Antoni Canyelles "Rotget" tornava estar de saba, agafava llapis i pinzell de bell nou i es dedicava de bell nou a les arts plàstiques.


Mitjançant correu electrònic -gran invent, si senyor !- m'envia aquesta mostra de la seva obra recent, que ha estat treballant durant els mesos de juny i juliol. El mateix Rotget explica que utilitza diversos materials com paper marró d'embolicar, pintura "gouache", cretes, carbonil, llapis 2B i 6B.
També informa que les mides d'aquesta sèrie sobre peixos que ara té en marxa oscil·len entre els 100 x 124, 195 x100, 159 x100, 110x 120, etc.

I encara afegeix que fa feina d'estudi a Palma amb la pintora Magdalena Sastre, treballant el dibuix artístic, el sombrejat, la perspectiva, l'anatomia i altres aspectes i possibilitats.
Endavant Toniet, no afluixis... !!!


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

EM-34 Marratxiner/e/s que tendrien 100 anys


Vet ací la relació de les 110 persones que nasqueren al nostre municipi l'any 1909, ara fa 100 anys justs.


Pel que sabem, únicament podem comptar entre nosaltres la cabanetera Magdalena Ferrer "Mariana", ja centenària des del mes d'abril. Enhorabona i molts d'anys!


L'índex de natalitat més important de 1909 correspon al Pla de na Tesa, amb 28 infants, seguit per Pòrtol amb 25 i molt d'aprop per sa Cabaneta amb 23. Després ve el Pont d'Inca amb 12, el Pou del Coll i Son Nebot amb 7 cada un i Marratxí-net amb 6. N'hi ha dos que no queda clar de quin nucli són, o tal vegada és que són de foravila, de cases aïllades.


Les indicacions de lloc entre parèntesi són del mateix llibre de registres; les situades entre claudàtors són actuals.Bernat Alemany i Serra
Montserrat Amengual i Mut
Jerònia Amengual i Pocoví
Rafel Amengual i Ramis

Antoni Barceló i Pujol
Maria Bestard i Bibiloni (Ca madò Vermella, SC)
Rafel Bestard i Colom
Maria Bestard i Ramis
Margalida Bestard i Ramis [Calet, PO]
Jaume Bestard i Villas
Margalida Bibiloni i Amengual
Jaume Bibiloni i Bordoy
Maria Bris i Jaume

Margalida Cabot i Mut
Joan Canyelles i Amengual
Francesca Canyelles i Borràs
Margalida Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Creus
Mateu Canyelles i March
Francesca Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Muntaner
Miquel Canyelles i Notas
Maria Canyelles i Roca
Catalina Canyelles i Santandreu (Son Cunill, PT)
Martí Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Ximelis
Maria Cerdà i Canyelles
Francesca Cifre i Amengual
Joana Aina Clar i Frontera
Miquel Coll i Vila
Miquel Crespí i Bover

Magdalena Ferrer i Cabot (sa tanca del Calatraví, SC) [Mariana]
Francesca Fiol i Amengual
Bernat Fiol i Garcias
Francesca Frau i Roca

Margalida Garau i Canyelles
Francesc Garau i Corró
Antoni Garau i Frau
Antoni Gayà i Canyelles
Sebastià Gili i Bibiloni

Maria Horrach i Gelabert

Bartomeu Isern i Salom

Miquel Jaume i Capellà
Vicenç Jaume i Jaume
Maties Jordà i Jaume
Onofre Jordà i Pocoví
Catalina Juan i Garau
Rafel Juan i Homar
Miquel Juan i Rotger
Jaume Juan i Rotger

Jaume Lladó i Palmer
Margalida Llaneras i Juan

Martí March i Serra
Josep Martorell i Sampol
Gabriel Mas i Pocoví
Bernat Matas i Juan
Pere Matas i Juan
Rafel Matas i Mulet
Catalina Mayol i Pocoví
Bartomeu Moll i Bestard [Pinso, PO]
Pau Moll i Corró
Maria Monserrat i Serra (Can Pons, PT)
Miquel Morro i Frontera
Antònia Moyà i Sastre
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Antoni Mut i Gamundí

Francesc Nadal i Homar
Aina Noguera i Canyelles
Jaume Noguera i Terrassa

Josep Oliver i Palou
Guillem Oliver i Rigo

Maria Palou i Estarellas [Meta, PO]
Francesca Perelló i Mateu
Joan Pizà i Palou
Joan Pizà i Serra (Ca na Floris, el Pou del Coll)
Catalina Pujol i Sitjas

Apol·lònia Quetglas i Salas
Sebastià Quetglas i Serra

Jaume Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Pere Ramis i Rotger
Catalina Ramis i Serra (es Forn, sa Cabaneta)
Marçal Ramis i Serra
Catalina Ramis i Vich
Miquel Real i Canyelles
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Margalida Rosselló i Alcover (sa Cabana)

Margalida Santandreu i Frau
Miquel Santandreu i Ramis
Jaume Sastre i Homar
Francesca Serra i Cabot
Francesca Serra i Canyelles
Andreu Serra i Frau
Maria Serra i Garau
Martina Serra i Garau
Gabriel Serra i Mulet
Jordi Serra i Pocoví
Martí Serra i Serra
Joan Servera i Picornell
Joan Socias i Santandreu

Antoni Valls i Pomar
Coloma Veny i Serra
Margalida Vich i Juan
Catalina Vich i Monserrat
Jaume Vidal i Bestard (Can Xesquet, SC)
Francesca Vidal i Capellà
Margalida Vidal i Tugores
Francesca Villalonga i Estarellas
Susanna Vives i Salom


Seria ben interessant poder posar cara i denominació a aquestes persones. Si teniu alguna foto o sabeu d'on les deien, posau-vos en contacte amb aquesta plana a través dels comentaris o del correu electrònic. Gràcies.Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

dimarts, 21 de juliol de 2009

EP-24 Portolan/e/s de cent anysSegur que hi reconeixereu algú, a moltes d'aquestes persones les hem pogut conèixer perfectament. Hi podeu trobar pares i mares, padrins o padrines, concos o tietes... Són les 25 persones que varen néixer a Pòrtol l'any 1909, ara fa cent anys. En tot Marratxí en varen néixer 110, vol dir que ens correspon quasi una quarta part.La relació és treta dels llibres del Registre Civil de Marratxí. Per desgràcia no posa ni un sol malnom ni cap nom de casa ni de lloc. Pel que fa a oficis, la immensa majoria de pares i mares d'aquests infants eren jornalers, amb molt poques excepcions: un oller de can Carrió, un conrador de can Calet, un pastor, una cosidora, un sabater i un llaurador.En general, pares i mares eren de Marratxí, segurament de Pòrtol mateix, però també hi trobam persones provinents de Santa Eugènia (5), Palma (4), Santa Maria (2), Biniali, Porreres i la Inclusa. Així mateix hi ha 3 casos que els dos cònjuges són de fora poble: 2 parelles de Santa Eugènia, una de Sant Jordi i una altra integrada per un porrerenc amb una al·lota de Son Sardina.
Aquí teniu la relació de persones nascudes al llarg de l'any 1909 a Pòrtol...Montserrat Amengual i Mut

Margalida Bestard i Ramis [Calet]

Jaume Bestard i Villas

Margalida Bibiloni i Amengual

Margalida Cabot i Mut

Margalida Canyelles i Canyelles

Miquel Canyelles i Notas

Maria Canyelles i Roca

Martí Canyelles i Serra

Francesca Fiol i Amengual

Margalida Garau i Canyelles

Francesc Garau i Corró

Antoni Garau i Frau

Bartomeu Moll i Bestard [Pinso]

Jaume Noguera i Terrassa

Maria Palou i Estarellas [Meta]

Catalina Ramis i Vich

Francesca Serra i Cabot

Francesca Serra i Canyelles [Carrió]

Maria Serra i Garau

Jordi Serra i Pocoví

Martí Serra i Serra

Coloma Veny i Serra

Catalina Vich i Monserrat

Francesca Villalonga i EstarellasEstaria molt bé poder posar cara i denominació a aquests noms. Si hi voleu col·laborar, és ben fàcil... digau alguna cosa i completarem d'on els diuen o farem còpia de les fotografies que pogueu aportar.

Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

EM-33 Xeremiers de Marratxí


Els he anat a encalçar -amb permís de Pere Llofriu- pel bosquet de Sant Marçal, perquè m'asseguraren que cada dimarts, devers les 19:30, hi fan una tocada de xeremies. Res de res, deu ésser la calor...

Però tenia la imatge, feta a Pòrtol, que correspon a un grup de l'Escola de la Factoria de So, de Son Llaüt. Tres d'ells -i ella- també fan part dels Xeremiers de Marratxí. Al cap i a la fi, tots fan Música, que és l'important.


D'esquerra a dreta: Xavier Mercadal, del Pont d'Inca Nou, flabiol i tamborino; Josep Campaner, de Santa Maria del Camí, xeremies; Pere Mercadal, com el seu fill, ja esmentat; Margalida Frau, de Pòrtol, xeremies; Toni Ramis, del Pla de na Tesa, xeremies, i Pep Manel, de Santa Maria del Camí, xeremies, i també luthier i constructor de canyes.

Esper un altre dimarts tenir més sort...


Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

dilluns, 20 de juliol de 2009

EP-23 Panoràmica de Pòrtol amb interrogant


Vista parcial de la Vila des de can Parrisco que, si fa no fa, abasta -en diagonal- des de la plaça de l'Església fins a l'escola Vella. Tot emmarcat pel pinar, que no ha deixat de créixer, d'aquest sector mig urbà mig rural. Fa uns anys es podia veure una panoràmica molt més completa, però ara les branques envaeixen molta part del camp fotogràfic.

Dins la imatge, dos elements resulten discordants. Un sobresurt, cridaner: la torre de la grua de construcció dels endosats de sa Torre de can Pere Antoni. I just a la dreta de la foto, a dintre per un pèl, una altra torre encara més terrible perquè és permanent i fa molts d'anys que fa mal a la vista; al cap i a la fi cal pensar que la d'obra es desmuntarà quan estigui feta la construcció. Encara que aquesta altra aquí es mostri mimètica i es vulgui confondre amb el paisatge de darrere, vista d'aprop -en viu i en directe- és un autèntic monstre. Es es tracta de la torre del misteriós complex de sa Granja, una construcció gairebé faraònica que deu dur una cinquantena d'anys iniciada, i està envoltada d'un cúmul d'especulacions i mites que donen suport al fet que mai no hagi arribat a port ni a quallar en cap projecte concret, i entre els quals crida l'atenció que cap administració no s'hi hagi posat de retalons per evident despropòsit urbanístic i agressió visual.

Ja hi tornarem. El que voldria ara és que paràssiu esment a l'ampliació. Correspon a la part esquerra de la fotografia grossa. I si la començau a mirar per la dreta podreu reconèixer la plaça de la Constitució -també coneguda com de cas Tord- on s'ubica la Biblioteca Pública, els pisos des Forn, el Molí, els pisos d'en Verdera, la Torre de can Pere Antoni, les teulades i part de les finestres superiors del restaurant Anem a Pòrtol, la rectoria vella i... aquí ve l'interrogant... a la part esquerra, una construcció, emmarcada entre dues branques de pi que sembla una casa vella i darrere una espècie de torre o, pot ser, una construcció quadrada que surt de darrere i, en tot cas, sembla més moderna. Ho he demanat a amics i col·laboradors, però no. De moment no la tenim identificada. Si algú ens pot aportar llum sobre on és i què és, serà d'agrair.


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

EM-32 El Jutjat de Pau de Marratxí
Ara situat al mateix edifici consistorial amb entrada independent per la plaça de l'Ajuntament. Fins fa uns anys va tenir la seu a la placeta de Santa Bàrbara, devora el metge i davall els serveis de Cultura. Això sí, sempre a sa Cabaneta des de la fundació del Registre Civil.
Aquest organisme té a veure amb tot allò que tengui relació amb l'estat de la persona... Naixement, matrimoni, defunció. També si hi ha divergències entre veïnats o si algú vol dur algú altre als tribunals, en primer lloc hom mirarà si es poden resoldre les divergències de bona manera al Jutjat de Pau. I encara més coses, com per exemple, oficiar la cerimònia matrimonial civil.
Però a mi m'interessa especialment pel tresor documental que conserva. Tots els llibres de registre que contenen dades i dates de les persones nascudes, casades o mortes a Marratxí a partir de 1871. Cent quaranta anys d'història nostrada ens contemplen, com podria dir aquell general cors amb deliris de grandesa. És molt el material informatiu que es pot extreure d'aquestes antigues lletres.
I al capdavant d'aquest organisme, el jutge, el pontdinquer Joan Bestard amb més de 15 anys en el càrrec. Assistit pel secretari del Jutjat, Xavier Fortuny, ciutadà que residí a sa Cabaneta durant un període important i que té la plaça des d'inicis dels anys 80 del segle XX. Seguit pel cabaneter Guillem Rigo que treballa aquí des de 2001 i, finalment, Eva Yuste que du dos anys entre nosaltres.


A totes aquestes persones he d'agrair les facilitats donades per dur a terme la recerca documental dels llibres que custodien -que, d'altra part, són la seva eina diària de feina... on hauran de consultar els investigadors del futur- així com l'amabilitat de tracte que mantenen en tot moment.


A les fotos hi manca en Xavier que, en aquests moments, gaudeix de les merescudes vacances. El jutge no duu ulleres, a diferència d'en Guillem que, a més a més apareix a les dues imatges . Els llibres que es veuen als prestatges corresponen a les sèries de la segona meitat del segle XX.


Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

diumenge, 19 de juliol de 2009

EM-31 El nom de Son Cós


Una altra de les possessions emblemàtiques de Marratxí, damunt un turonet al peu de sa Cabaneta i ben devora es puig Blanc.

La història conta que el 16 de març de 1486 aquesta possessió fou venuda per la Cúria del Pariatge a Joanot Sala, donzell de Mallorques. Ja al segle XVI passà a les mans de Dolcet Cós i posteriorment a Joanot Cós, dels quals va prendre el nom.
Aleshores tenia una gran guarda d'ovelles i abundància d'olivar, també blat i vinya.


Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

EP-22 Encara més de gelats i verges

Es tractava de fer una mescla. D'una part no se me va ocórrer fer una foto de la Verge restaurada devora la seva restauradora; d'altra part em va passar per alt aquesta foto de les gelateres en la qual hi surt més gent.

I la sort fa que pugui lligar ambdues imatges. Perquè resulta que la primera gelatera de l'esquerra és, precisament na Magdalena Genovard, principal responsable que la Verge del Carme hagi tret els colors.

Devora l'estàtua restaurada, el diaca Andreu Carrió i n'Antoni Perelló, quasibé un altre diaca, sempre atent a les necessitats de la Parròquia i a les del poble en general.

Recordau que avui és el darrer dia de festes del Carme. Així que encara teniu temps de tastar el famós gelat i, endemés de gaudir i refrescar-vos, també ajudareu a les obres de l'església. Pel demés... passejada amb ponis, processó del Carme, lliurament de trofeus, ball de saló i focs artificials de fi de festa.

Però, si voleu saber les hores concretes d'aquestes activitats ... Clicau Festes de Pòrtol ... I molts d'anys !


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net