dijous, 30 de juliol de 2009

EP-33 Vicaris i rectors de PòrtolNo deixa d'ésser una curiositat històrica. La trobam penjada dins la sagristia i es tracta d'un quadre amb la relació dels vicaris i rectors que han passat per l'església del Carme des de la seva construcció, un ja llunyà 1875.

La llista fou elaborada per mn. Cristòfor Tries i Serra just cent anys després, l'any 1975, prenent per base les dades que havia recopilat mn. Bartomeu Guasp i Gelabert l'any 1924 en un quadern manuscrit intitulat "Notes vàries (recollides dels llibres i papers d'aquest arxiu vicarial) que podran servir per una Monografia històrica de l'Església de Nostra Senyora del Carme de Pòrtol" que el mateix mn. Tòfol s'encarregà de continuar.

La relació diu així:

"Llista dels capellans encarregats, vicaris 'in capite', ecònoms i rectors de l'església de Pòrtol"
Jaume Vicens, 1878-81
Francesc Gomila 1882
Joan B. Perelló 1882-86
Jaume Vicens 1886-90
Antoni Oliver 1890-91
Pere A. Comas 1891-96
Antoni Borràs 1896-98
Francesc Manresa 1898
Manuel Cortès 1898-1906
Antoni Moragues 1906-08
Pere J. Miró 1908-09
Cosme J. Vidal 1909-11
Joan Torrandell 1911-12
Llorenç Mas 1912-13
Guillem Parets 1913-18
Rafael Alzamora 1918
Bartomeu Salom 1918-22
Bartomeu Guasp 1922-26
Joan Vich 1926-48
Pere Rubert 1948-51
Joan Mateu 1951-56
Martí Cifre 1956-67
Cristòfor Tries 1967

La llista del quadret acaba aquí. Per completar-la fins avui podem afegir que el cabaneter mn. Tòfol Tries va estar de 1967 a 1990 i aquest any fou substituït pel taujà mn. Guillem Rigo que hi restà fins a la seva mort, l'any 2007 -deu ésser l'únic rector de Pòrtol traspassat ocupant aquest càrrec. Per substituir-lo, el mateix 2007, vingué el llucmajorer mn. Antoni Garau que des del primer moment comparteix la nostra parròquia amb la de Sant Marçal.

Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí
Pòrtol, el meu poble
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)
biel@portula.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada