dimecres, 22 de juliol de 2009

EM-34 Marratxiner/e/s que tendrien 100 anys


Vet ací la relació de les 110 persones que nasqueren al nostre municipi l'any 1909, ara fa 100 anys justs.


Pel que sabem, únicament podem comptar entre nosaltres la cabanetera Magdalena Ferrer "Mariana", ja centenària des del mes d'abril. Enhorabona i molts d'anys!


L'índex de natalitat més important de 1909 correspon al Pla de na Tesa, amb 28 infants, seguit per Pòrtol amb 25 i molt d'aprop per sa Cabaneta amb 23. Després ve el Pont d'Inca amb 12, el Pou del Coll i Son Nebot amb 7 cada un i Marratxí-net amb 6. N'hi ha dos que no queda clar de quin nucli són, o tal vegada és que són de foravila, de cases aïllades.


Les indicacions de lloc entre parèntesi són del mateix llibre de registres; les situades entre claudàtors són actuals.Bernat Alemany i Serra
Montserrat Amengual i Mut
Jerònia Amengual i Pocoví
Rafel Amengual i Ramis

Antoni Barceló i Pujol
Maria Bestard i Bibiloni (Ca madò Vermella, SC)
Rafel Bestard i Colom
Maria Bestard i Ramis
Margalida Bestard i Ramis [Calet, PO]
Jaume Bestard i Villas
Margalida Bibiloni i Amengual
Jaume Bibiloni i Bordoy
Maria Bris i Jaume

Margalida Cabot i Mut
Joan Canyelles i Amengual
Francesca Canyelles i Borràs
Margalida Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Creus
Mateu Canyelles i March
Francesca Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Muntaner
Miquel Canyelles i Notas
Maria Canyelles i Roca
Catalina Canyelles i Santandreu (Son Cunill, PT)
Martí Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Ximelis
Maria Cerdà i Canyelles
Francesca Cifre i Amengual
Joana Aina Clar i Frontera
Miquel Coll i Vila
Miquel Crespí i Bover

Magdalena Ferrer i Cabot (sa tanca del Calatraví, SC) [Mariana]
Francesca Fiol i Amengual
Bernat Fiol i Garcias
Francesca Frau i Roca

Margalida Garau i Canyelles
Francesc Garau i Corró
Antoni Garau i Frau
Antoni Gayà i Canyelles
Sebastià Gili i Bibiloni

Maria Horrach i Gelabert

Bartomeu Isern i Salom

Miquel Jaume i Capellà
Vicenç Jaume i Jaume
Maties Jordà i Jaume
Onofre Jordà i Pocoví
Catalina Juan i Garau
Rafel Juan i Homar
Miquel Juan i Rotger
Jaume Juan i Rotger

Jaume Lladó i Palmer
Margalida Llaneras i Juan

Martí March i Serra
Josep Martorell i Sampol
Gabriel Mas i Pocoví
Bernat Matas i Juan
Pere Matas i Juan
Rafel Matas i Mulet
Catalina Mayol i Pocoví
Bartomeu Moll i Bestard [Pinso, PO]
Pau Moll i Corró
Maria Monserrat i Serra (Can Pons, PT)
Miquel Morro i Frontera
Antònia Moyà i Sastre
Jerònia Maria Muntaner i Pou
Antoni Mut i Gamundí

Francesc Nadal i Homar
Aina Noguera i Canyelles
Jaume Noguera i Terrassa

Josep Oliver i Palou
Guillem Oliver i Rigo

Maria Palou i Estarellas [Meta, PO]
Francesca Perelló i Mateu
Joan Pizà i Palou
Joan Pizà i Serra (Ca na Floris, el Pou del Coll)
Catalina Pujol i Sitjas

Apol·lònia Quetglas i Salas
Sebastià Quetglas i Serra

Jaume Ramis i Bestard
Mateu Ramis i Bestard
Pere Ramis i Rotger
Catalina Ramis i Serra (es Forn, sa Cabaneta)
Marçal Ramis i Serra
Catalina Ramis i Vich
Miquel Real i Canyelles
Flora Maria Riera i Alvares-Campana
Margalida Rosselló i Alcover (sa Cabana)

Margalida Santandreu i Frau
Miquel Santandreu i Ramis
Jaume Sastre i Homar
Francesca Serra i Cabot
Francesca Serra i Canyelles
Andreu Serra i Frau
Maria Serra i Garau
Martina Serra i Garau
Gabriel Serra i Mulet
Jordi Serra i Pocoví
Martí Serra i Serra
Joan Servera i Picornell
Joan Socias i Santandreu

Antoni Valls i Pomar
Coloma Veny i Serra
Margalida Vich i Juan
Catalina Vich i Monserrat
Jaume Vidal i Bestard (Can Xesquet, SC)
Francesca Vidal i Capellà
Margalida Vidal i Tugores
Francesca Villalonga i Estarellas
Susanna Vives i Salom


Seria ben interessant poder posar cara i denominació a aquestes persones. Si teniu alguna foto o sabeu d'on les deien, posau-vos en contacte amb aquesta plana a través dels comentaris o del correu electrònic. Gràcies.Biel.-
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada