dilluns, 27 de juliol de 2009

EP-30 Portolan/e/s que compleixen mig segle
Seguint la ruta pels llibres del Registre Civil, avui toca a la gent que va néixer fa 50 anys, l'any 1959. Si en tot Marratxí hi ha 69 persones, 20 d'elles corresponen a Pòrtol. Segur que en coneixeu més de dues i de tres; hi ha gent ben coneguda. És curiós que, en els diferents fulls d'inscripció, no hi surt cap malnom ni cap nom de casa. Hem completat els que sabíem juntament amb en Tomeu Pou, de cas Ferrer.
Joana Alemany i Serra
Catalina Borràs i Serra [Sant] [Simó]
Catalina Canyelles i Amengual [Can Jaume]
Antoni Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Trias [Bou]
Antoni Crespí i Ramis [Mè]
Antònia Fernández i Navarro [Can Morlà]
Esperança Ferrà i Bibiloni [Canyar]
Gabriel Ferrer i Canyelles
Josep Garau i Trias [Poloni]
Pere García i Vera [de can Pedro Foraster]
Antoni Juan i Amengual [Ca na Martina]
Vicenç Matas i Amengual [Coixet de Buc] [de sa 'Tintoreria']
Joan Mateu Miralles i Santandreu [es Cine]
Maria del Carme Palou i Forteza [Meta]
Rafel Pardo i Cabot [Can Daril]
Innocència Pol i Fernández [Can Bossetes]
Maria Serra i Busquets
Margalida Serra i Oliver [Can Ramon]
Catalina Serra i Planas
Com en el cas d'altres estampes, si voleu col·laborar en la identificació de la gent, és ben fàcil... digau alguna cosa -podeu telefonar al 60 24 63; té contestador- i completarem d'on els diuen o farem còpia de les fotografies que pogueu aportar.

A les fotos, una de les actes d'aquella època i una de les cares wapes de 1959, Caterina Canyelles.


Biel.-
Estampes portolanes
Estampes marratxineres
Pòrtula, revista de Marratxí


1 comentari: