dimecres, 27 de gener de 2010

AM-109 L’Ajuntament de Marratxí es suma a la campanya “Compromís homes per a la igualtat”

El consistori de Marratxí s’afegí ahir a la campanya “Compromís homes per a la igualtat”, mitjançant la signatura del manifest que aposta per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a través de la implicació dels primers en la lluita per l’equiparació real dels drets.

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, i la consellera de Joventut i Igualtat del Consell Insular de Mallorca, Josefina Ramis, es desplaçaren a Marratxí, juntament amb la directora de l’Institut Balear de la Dona, Lila Thomàs, per presentar aquesta iniciativa, així com la de Maria José Varela.
Després, els membres de l’Ajuntament signaren el manifest, amb el qual es pretén sensibilitzar la societat, especialment la masculina, sobre la necessitat de rompre rols que assignen a la dona algunes tasques, com ara l’atenció dels fills, les persones grans i la casa, i a l’home, les tasques de responsabilitat a les empreses.
En aquest sentit, la consellera insistí que es tracta d’una campanya “adreçada als homes” i que en aquesta fase de la seva implantació es demana a batles i regidors s’hi adhereixin “perquè es comprometin a aquesta lluita cap a la plena igualtat”.
Encara que, segons Santiago, en temes jurídics “s’ha avençat molt, a la vida quotidiana queda molt per fer. Un dels àmbits on aquesta desigualtat és més gran és en el familiar, en què el repartiment de les tasques domèstiques és encara molt tradicional i està massa separat el que és tasca dels homes i el que és de les dones”.
No obstant això, la iniciativa també fa una incidència especial a l’àmbit professional, “on sembla encara que els bombers han de ser homes i les infermeres, dones”, i a l’oci, “on el futbol és masculí per excel·lència i l’aeròbic, de dones”. “Hem de lluitar perquè sigui la vocació i no el sexe el que determini les professions, l’oci i les tasques quotidianes”, conclogué Santiago, que agraí al batle el seu interès per afegir-se a la campanya.
“Avui, amb aquesta signatura, regidors i batle es comprometen, dins ca seva, a ser activistes quant a la igualtat”, digué.
Per la seva part, el balte de Marratxí, José Ramón Bauzá, recordà que quan va veure la campanya “m’hi vaig sentir plenament identificat, perquè jo practic la igualtat a ca nostra”, i insistí que considera que tot el consistori “té l’obligació d’ajudar que els més petits vegin aquesta igualtat no com una obligació, sinó com una cosa totalment natural”.

“Aquesta signatura és una manera de significar-nos amb aquesta campanya”, digué, al temps que agraí a Santiago i Ramis “que s’hagin desplaçat a Marratxí, perquè el que és més habitual és que sigui el consistori que es desplaci”.
Josefina Ramis, per la seva banda, destacà que es tracta d’una iniciativa que ha aglutinat els esforços del Govern i dels quatre consells insulars, “que seguim un objectiu comú”.
“Ens interessava que aquestes polítiques d’igualtat arribassin a l’àmbit quotidià, ja que és dins l’àmbit familiar i privat on costa més assolir la igualtat efectiva”.
Ramis reivindicà que les polítiques d’igualtat no són només “coses de dones, sinó d’homes i dones” i volgué animar els municipis a sumar-se a la iniciativa de Marratxí —la primera localitat mallorquina a afegir-s’hi—, “de manera que aquesta campanya no acabi aquí i es pugui traslladar a altres nuclis poblacionals, perquè la gent hi participi i puguem arribar als joves, que són el futur”.
La Conselleria d’Afers Socials i els quatre consells insulars impulsen la recollida de signatures dels homes de les Illes a favor d’aquest manifest, en el qual s’explica la situació de domini que durant anys han viscut les dones i es fa palès el compromís dels homes per lluitar-hi en contra i aconseguir una societat “més justa i igualitària”. Entre altres institucions, la iniciativa ha recollit signatura al Parlament, l’Ajuntament de Palma o el Consell Insular de Mallorca, a més de diversos indrets i institucions de les illes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada