dissabte, 15 de maig de 2010

AM- Electrificació de la xarxa ferroviària
Com segurament ja sabreu, s'ha posat en marxa l'electrificació de la xarxa ferroviària de Mallorca. S'ha dit que el recorregut entre l'estació Intermodal de Palma i Inca es podria acurçar uns 8 minuts. Evidentment, això podria repercutir positivament entre els usuaris de Marratxí que, segurament, veuran augmentades les freqüències a les estacions des Pont d'Inca, es Pont d'Inca Nou, Polígon, es Figueral i es Caülls (abans Festival Park).

Ara, amb aquesta millora, seria interessant reivindicar, una vegada més, que el tren, quan estigui electrificat, ajustàs les seves aturades al polígon i que coincidís, més o manco, amb les entrades i sortides de l'institut o l'obertura de negocis del Polígon de Can Rubiol. Pensau que fins i tot amb les condicions actuals són molts els usuaris que el fan servir de manera regular. Per tant, no seria difícil augmentar-ne el nombre d'usuaris si es tenen en compte les necessitats de desplaçament, tant pel que fa als viatgers entre les estacions de dins Marratxí com per als qui s'han de desplaçar a Palma per qüestions de feina o estudis.JACF
AM - Actualitat marratxinera
Tot Marratxí
Pòrtula, informació de Marratxí
Amb 'P' de Pòrtula a la ràdio (92.9 fm)             Patrocinat per...
Pòrtula, informació de Marratxí

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada