dijous, 6 d’agost de 2009

EP-39 Tetuan, just arran de PòrtolD'on deu sortir, aquest nom? D'algun propietari relacionat amb el topònim nordafricà, sens dubte, tal vegada algun excombatent o algú que hi tenia negocis o família?


Mentre no ho aclarim podem apuntar que, en temps, era del padrí de Mateu de Comassema. I encara més prest, algú de Tetuan en va vendre una part a Arnau de Son Ros -possessió ubicada al final del camí des Jardí, ja aprop dels Coscolls- i aquest ho va establir, va fer parets i ho va vendre. D'aquí va néixer l'actual Son Ros, de l'olleria dels Palou i dels germans Calet.
Quant al misteriós castell, també anomenat sa Granja, arran d'una subhasta de béns, publicada en un BOIB de gener 2001 podem veure que aquesta finca, en aquells moments, midava cinc hectàrees i seixanta-cinc centiàries, i confrontava al nord amb terres de Jaume i Miquel Mir Serra; al sud amb les de Maria Lluïsa Mir; a l'est amb les de Bartomeu Coll i altres mitjançant camí i a l'oest amb una porció d'Antoni Frontera Palou. També hi podem llegir que "en aquesta finca hom hi construeix una edificació de pedra de forma semblant a un castell, desconeixent els detalls de l'edificació. Inscrita en el registre de la propietat de Marratxí, a nom d'Antònia Josep Marce Dols (...) essent el seu valor total de 30.953.000 ptes".


De Tetuan veim la imatge de les teulades de la casa -des de la zona de Son Ros- entre el castell i el terreny on el pirotècnic Antoni 'Parró' feia les provatures. I, l'altra, una visió del tristament famós castell, on els al·lots de l'Escola Vella dels anys seixanta, quan ja estava en construcció, tot i que no tenia la torre, anàvem d'excursió els dijous horabaixa -alternant amb eixides al camp de futbol- per esplaiar-nos i jugar.


Biel.-
Estampes portolanes
Pòrtula, revista de Marratxí


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada